Aktuality

3. Září, 2020

Dětská skupina Domusáček otevřena

Od 1. září 2020 jsme v Plzni v Černické ulici otevřeli novou dětskou skupinu DOMUSÁČEK. Je určena dětem od 2 do 6 let, jejichž rodiče si pro ně přejí individuální přístup s prvky Montessori pedagogiky, respekt, vlídné a bezpečné prostředí. Více informací můžete získat u Kristýny Kovářové na telefonním čísle 734 232 082, případně na e-mailu domusacek@domus-cpr.cz.

12. Květen, 2020

Obnovení osobních schůzek a ambulancí

Vážení klienti, zájemci o naše služby, spolupracovníci,

rádi bychom Vás informovali, že od 11. 5. 2020 pro Vás budeme za dodržení bezpečnostních opatření opět k dispozici v rámci terénní práce (schůzky v rodinách) a osobně na pobočkách. Ambulance, které jsme byli nuceni zrušit z důvodu nepříznivé epidemiologické situace týkající se výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, začnou v Plzni fungovat taktéž ke dni 11. 5. 2020, na všech našich ostatních pobočkách ke dni 13. 5. 2020. Ambulantní hodiny zůstávají i po obnovení stále stejné, případně je naleznete na www stránkách naší organizace (https://domus-cpr.cz/o-nas/pobocky-2/) a dále u vstupu na každou pobočku.

Program náhradní rodinná péče:

S ohledem na trvající epidemiologickou situaci platí zrušení veškerých vzdělávacích seminářů a víkendových pobytů plánovaných na jaro 2020. Vzdělávání bude realizováno jinou formou dle domluvy s doprovázejícím pracovníkem.

V případě, že máte příznaky onemocnění COVID-19 (kašel, potíže s dýcháním, teplota), nechoďte osobně ke svému obvodnímu lékaři ani do nemocnice, ale kontaktuje telefonicky krajskou hygienickou stanici a dbejte jejích pokynů:

Plzeň-město: 377 155 100/106/107

Domažlice: 379 723 421

Klatovy: 376 370 624

Plzeň- jih: 377 155 205

Rokycany: 371 709 430

Plzeň-sever: 377 155 204

Tachov: 374 732 518

Infekční klinika FN Plzeň: 377 402 264 (NON STOP)

Krajská hygienická stanice: 724 090 060

Uvedené postupy jsou platné do odvolání. O změnách situace Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek www.domus-cpr.cz. Celá tato situace je o rozumném předcházení možným rizikům a osobní odpovědnosti každého z nás.

28. Duben, 2020

ZMĚNA MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy COVID-19 vláda ČR vydala usnesení č. 239, kterým s platností od 18. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu nařídila dočasně uzavřít sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dochází ke změně týkající se možnosti dálkově, tj. bezkontaktně službu provozovat. A to na základě usnesení č. 462 ze dne 24. 4. 2020. Ambulance, které probíhají ve středu na pobočkách ve Stodě, Klatovech, Rokycanech a Tachově v době od 13 do 16 hodin a v pondělí a ve středu na pobočce v Plzni od 9 do 12:30 a od 13 do 17 hodin, jsou nadále uzavřeny.

V případě podpory a pomoci se na nás obracejte v rámci vám známých vzdálených kontaktů (např. telefon 725 905 990, e-mail sonafilipova@domus-cpr.cz).

Více informací k rozvolňování opatření naleznete zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-navrhuje-plan-rozvolneni-opatreni-v-socialnich-sluzbach-zavedenych-kvuli-pandemii-covid-19.

17. Duben, 2020

Pomáháme rodinám v obtížné finanční situaci

 

Dostali jste se do obtížné finanční situace? V současné nelehké době nabízí některé nadace pomoc prostřednictvím mimořádných grantů pro rodiny. Pokud jste ztratili zaměstnání, bydlení či jste v jiné tíživé situaci v důsledku COVID-19, rádi Vám pomůžeme příspěvky z grantů zprostředkovat. V případě zájmu nás prosím kontaktuje na telefonních číslech 725 905 990 a 724 377 421 (možné i přes aplikaci WhatsApp). Odkazy naleznete níže:

https://klubsvobodnychmatek.cz/mimoradny-program-pomoci-prave-zahajen/
https://www.nadace-agrofert.cz/
https://patrondeti.cz/koronapomoc
https://www.helpnet.cz/aktualne/mimoradny-grant-nadace-jt
http://nadacnifondklausovych.cz/NOVINKY-A-OZNAMENI/Koronovirova-krize-1/
https://www.nasedite.cz/novinky-detail/pomahame-rodicum-samozivitelum-v-hmotne-nouzi-438/

30. Březen, 2020

Nevíte, jak hovořit s dětmi o koronaviru?

 

Situace nouzového stavu spojená s epidemií koronaviru (COVID-19) je náročná a nová pro nás všechny. Zejména pro děti pak může být obtížné porozumět všem opatřením, která s touto epidemií souvisejí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo materiály pro děti i dospělé, které nám usnadní orientaci v tomto těžkém období.

 

  

24. Březen, 2020

Podpořme potravinovou sbírku finančně

 

Kvůli pandemii koronaviru se nebude konat jarní potravinová sbírka. Řada rodin s dětmi v nouzi potřebuje základní potraviny. Nyní možná ještě více než dříve. Matky zůstaly s dětmi doma, otcové mají nařízené volno či přišli o sezónní brigády… Pomoci můžete finančním příspěvkem. https://www.darujme.cz/projekt/1201839

23. Březen, 2020

Kde hledat pomoc s domácí přípravou do školy

Mnoho rodin zažívá v současné době náročné chvilky. Školy jsou uzavřené, ale pro děti to neznamená volno a prázdniny. Pravidelně dostávají úkoly, posílají vyučujícím výsledky, někteří žáci se učí on-line. A velmi často potřebují podporu rodičů či jiných dospěláků, kteří o ně pečují. Připravili jsme pro vás přehled několika důležitých odkazů, kde lze procvičovat látku základních i středních škol, případně kde si můžete zadarmo stáhnout výukové materiály. V případě, že si nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na své klíčové pracovnice.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
2) Matematiku pro 1.- 9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in.

https://www.matika.in/cs/
3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy lze procvičovat i na Onlinecvičení.cz.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.

https://skolakov.eu/
5) Nakladatelství Fraus zpřístupnilo zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy. Je zde potřeba registrace.

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).

https://www.nns.cz/blog/#
7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.

https://www.skolasnadhledem.cz/

8) Hravý rozvoj matematických schopností dle Hejného metody umožní Matemág.

http://www.matemag.cz/

9) Každý může mít perfektní češtinu s Umíme česky.

https://www.umimecesky.cz/

10) Informace o celém světe se dozvíte a radost ze zeměpisem zažijete na Geograf.in.

https://www.geograf.in/cs/

11) Další úlohy z českého jazyka včetně her přináší Gramar.in.

https://www.gramar.in/cs/

12) Procvičování angličtiny on-line najdete na Umíme anglicky.

https://www.umimeanglicky.cz/

13) Webová stránka ČT edu nabízí přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti předškolního věku i žáky středních škol. Videa pokrývají přes dvacítku předmětů od biologie po zeměpis a jsou přehledně členěna podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat. Speciálně v době, kdy žáci nechodí do školy, tak může ČT edu pomoci rodičům s domácí přípravou dětí.

https://edu.ceskatelevize.cz/

Zároveň přidáváme odkaz na užitečné informace pro ty z vás, kteří budete v letošním roce maturovat. http://www.msmt.cz/jak-se-pripravit-na-maturitu-z-domova

Změny se dotknou také zápisů do MŠ (http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021) a (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021).

Plzeňský kraj připravil online vysílání pro žáky středních škol zaměřené na doplnění výuky. Vysílání bude zahájeno v pondělí 30. 3. 2020 v 10 hodin. Více informací najdete na http://www.plzensky-kraj.cz/online-vyuka-v-plzenskem-kraji-1

20. Březen, 2020

Mimořádné opatření týkající se zápisu dětí do 1. tříd

 

Ministerstvo školství zveřejnilo velmi důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků (i odkladových). Pokud jste klienty DOMUS a nevíte si se zápisem rady, obraťte se telefonicky či e-mailem na vaši klíčovou pracovnici. Rády pomůžeme.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?fbclid=IwAR1tfRYWUz_TeBeDLtFRCMwJk3TiflemR2BfyPLvRhjWOCWhl-UrKRCBRLcoly