Aktuality

6. ledna, 2021

Nová pobočka v Dobřanech

 

Vážení klienti, zájemci o službu, spolupracovníci,

k 1. 1. 2021 došlo ke zrušení pobočky ve Stodu. Nově nás můžete navštívit v ambulantních hodinách či po domluvě i v jiné dny na pobočce v Dobřanech, kterou jsme otevřeli na nám. T. G. M. 5.

Těšíme se na spolupráci.

2. listopadu, 2020

FUNGUJEME DÁLE, omezili jsme terénní práci

 

Chráníme zdraví našich klientů i nás a také si přejeme, abychom všichni co nejdříve mohli žít tak, jak jsme byli zvyklí. Proto jsme v současné době v souladu s doporučeními Ministerstva práce a sociálních věcí ČR omezili terénní kontakty pracovníků DOMUS.

Služby Sanace rodiny, Náhradní rodinné péče i Odborné poradenství pokračují dále. Záležitosti, které je možné řešit dálkově, zvládáme přes telefon, e-mail, skype, WhatsApp apod., dle domluvy. Přímo do rodin jezdíme pouze v naléhavých případech či rizikových situací, při nichž je osobní konzultace nezbytná. V takovém případě je nutné dodržet veškerá bezpečnostní opatření jak z naší strany, tak ze strany našich klientů – zakrytí nosu a úst, použití desinfekce, dodržení nařízeného počtu osob při setkání apod. Za splnění těchto podmínek je také možné, aby klienti přišli za námi na jednotlivé pobočky a využili ambulantních hodin.

Pokud budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na nás obrátit! Určitě najdeme cestu, jak pomoci. Podporu a pomoc vnímáme obzvláště v této mimořádně náročné době jako potřebnou a důležitou!

22. října, 2020

Linka seniorů pomáhá

 

Potřebujete pomoci s nákupem, vyzvednutím léků v lékárně či s platbou složenek? Linka seniorů, provozovaná organizací Elpida ve spolupráci s organizací Junák-český skaut, zřídila BEZPLATNOU a ANONYMNÍ linku, která přijímá hovory od seniorů z celého území ČR. Pomocí jednoduché aplikace se pak skauti a skautky z celé ČR budou moci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí. Linka je v provozu od 8.00 do 20:00. Telefonní číslo na linku je 800 200 007.

13. října, 2020

Jaká jsou nová nařízení Vlády ČR?

 

Vážení klienti, zájemci o naše služby, spolupracovníci,

s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace týkající se výskytu onemocnění COVID-19 vydala dne 12. 10. 2020 Vláda ČR Usnesení o přijetí krizového opatření s cílem zamezit riziku šíření nákazy COVID-19, a to s platností od 13. 10. 2020, resp. 14. 10. 2020.

Jak se nás toto usnesení dotkne?

Školy – Od středy 14. 10. 2020 jsou uzavřeny základní, střední i vysoké školy. Výuka bude probíhat distančně, a to do 23. 10. 2020. Týden od 26. 10. do 30. 30. 2020 jsou podzimní prázdniny. Mateřské školy zůstávají otevřeny.

Uvědomujeme si, že pro mnoho rodin bude tato situace opět náročná. V případě, že si nebudete s úkoly či s distanční výukou vědět rady, neváhejte se obrátit na své klíčové pracovnice.

Roušky – Nošení roušek se nově rozšířilo i na zastávky veřejné dopravy, přístřešky apod.

Shromažďování – Až do konce nouzového stavu, tj. do 3. 11. 2020, platí zákaz shromažďování v počtu větším než 6 osob. Z tohoto důvodu jsme nuceni v době nouzového stavu zrušit vzdělávací semináře či kluby pro pěstouny.

Držme si palce, ať tato nepříznivá situace brzy odezní…

6. října, 2020

Služby organizace DOMUS pokračují i v nouzovém stavu

Nouzový stav neznamená stopku pro činnost organizace DOMUS, jedeme dál. Služby sanace rodiny, náhradní rodinné péče i odborné služby s poradenstvím pokračují prozatím bez přerušení, pouze s omezeními vzhledem k současné epidemiologické situaci. Vzhledem k prevenci šíření viru COVID-19 je třeba dodržovat určitá opatření.

Žádáme klienty, kteří se necítí zdravotně dobře, a zejména ty, kteří mají zvýšenou teplotu a vykazují známky infekčního onemocnění, aby toto oznámili své klíčové pracovnici a po vzájemné dohodě využili možnost poskytnutí služby s pomocí dálkového přístupu (telefon, e-mail, Skype).

Do prostor organizace DOMUS v Plzni v Černické ulici i na jednotlivé pobočky je v současné době  zakázán vstup osobám bez ochrany úst a nosu (rouška, respirátor apod.), osobám vykazujícím příznaky COVID-19, lidem, kteří jsou v karanténě, nebo kteří ví, že byli v nedávné době v kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19.

Preferovány jsou kontakty ve venkovních prostorech. Při setkáních s klienty pracovníci dodržují předepsané rozestupy i maximální počty osob na jednom místě. Konzultovny organizace pravidelně desinfikujeme.

Vnímáme, že současný stav může být pro řadu rodin obtížný, dostávají se do vyhrocených situací, dětem se ruší školní vyučování, kroužky, rodiče se potýkají s nejistotou v zaměstnání. Nabízíme svoji pomoc a podporu, možná ji potřebujete více než kdy jindy.

3. září, 2020

Dětská skupina Domusáček otevřena

Od 1. září 2020 jsme v Plzni v Černické ulici otevřeli novou dětskou skupinu DOMUSÁČEK. Je určena dětem od 2 do 6 let, jejichž rodiče si pro ně přejí individuální přístup s prvky Montessori pedagogiky, respekt, vlídné a bezpečné prostředí. Více informací můžete získat u Kristýny Kovářové na telefonním čísle 734 232 082, případně na e-mailu domusacek@domus-cpr.cz.

12. května, 2020

Obnovení osobních schůzek a ambulancí

Vážení klienti, zájemci o naše služby, spolupracovníci,

rádi bychom Vás informovali, že od 11. 5. 2020 pro Vás budeme za dodržení bezpečnostních opatření opět k dispozici v rámci terénní práce (schůzky v rodinách) a osobně na pobočkách. Ambulance, které jsme byli nuceni zrušit z důvodu nepříznivé epidemiologické situace týkající se výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, začnou v Plzni fungovat taktéž ke dni 11. 5. 2020, na všech našich ostatních pobočkách ke dni 13. 5. 2020. Ambulantní hodiny zůstávají i po obnovení stále stejné, případně je naleznete na www stránkách naší organizace (https://domus-cpr.cz/o-nas/pobocky-2/) a dále u vstupu na každou pobočku.

Program náhradní rodinná péče:

S ohledem na trvající epidemiologickou situaci platí zrušení veškerých vzdělávacích seminářů a víkendových pobytů plánovaných na jaro 2020. Vzdělávání bude realizováno jinou formou dle domluvy s doprovázejícím pracovníkem.

V případě, že máte příznaky onemocnění COVID-19 (kašel, potíže s dýcháním, teplota), nechoďte osobně ke svému obvodnímu lékaři ani do nemocnice, ale kontaktuje telefonicky krajskou hygienickou stanici a dbejte jejích pokynů:

Plzeň-město: 377 155 100/106/107

Domažlice: 379 723 421

Klatovy: 376 370 624

Plzeň- jih: 377 155 205

Rokycany: 371 709 430

Plzeň-sever: 377 155 204

Tachov: 374 732 518

Infekční klinika FN Plzeň: 377 402 264 (NON STOP)

Krajská hygienická stanice: 724 090 060

Uvedené postupy jsou platné do odvolání. O změnách situace Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek www.domus-cpr.cz. Celá tato situace je o rozumném předcházení možným rizikům a osobní odpovědnosti každého z nás.

28. dubna, 2020

ZMĚNA MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy COVID-19 vláda ČR vydala usnesení č. 239, kterým s platností od 18. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu nařídila dočasně uzavřít sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dochází ke změně týkající se možnosti dálkově, tj. bezkontaktně službu provozovat. A to na základě usnesení č. 462 ze dne 24. 4. 2020. Ambulance, které probíhají ve středu na pobočkách ve Stodě, Klatovech, Rokycanech a Tachově v době od 13 do 16 hodin a v pondělí a ve středu na pobočce v Plzni od 9 do 12:30 a od 13 do 17 hodin, jsou nadále uzavřeny.

V případě podpory a pomoci se na nás obracejte v rámci vám známých vzdálených kontaktů (např. telefon 725 905 990, e-mail sonafilipova@domus-cpr.cz).

Více informací k rozvolňování opatření naleznete zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-navrhuje-plan-rozvolneni-opatreni-v-socialnich-sluzbach-zavedenych-kvuli-pandemii-covid-19.