Aktuality

27. dubna, 2022

Hledáme nové kolegy/kolegyně

 

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici speciální pedagog/pedagožka

Nabízíme:

 • HPP s nástupní mzdou minimálně od 26 000,- (dle praxe a vzdělání),
 • po zapracování osobní ohodnocení,
 • supervizní, intervizní a metodickou podporu,
 • zajímavou a nestereotypní práci se zaměřením na děti a rodinu.
 • pracovní úvazek 1,00 (40 hodin týdně), popř. zkrácený pracovník

Požadavky:

Vzdělání:

VŠ – jednooborová psychologie (popř. dvouoborová) / VŠ – speciální pedagogika

Vítáme:

 • praxe v oboru se zaměřením na práci s dětmi, rodinou
 • sebezkušenostní výcvik, terapeutický výcvik

Náplň práce:

Ambulantní/terénní práce s rodinou se zaměřením na speciálně-pedagogické poradenství a diagnostiku včetně speciálně pedagogických nácviků. Spolupráce s institucemi a organizacemi zabývajícími se dětmi, vedení klientské dokumentace, výkaznictví apod.

Přihlášky:

Strukturovaný životopis, motivační dopis zasílejte prosím e-mailem: domus@domus-cpr.cz

Průběh přijímacího řízení:

 1. kolo: Posouzení přihlášky (životopisu + motivačního dopisu), termín zaslání: do 16. 5. 2021
 2. kolo: Osobní pohovor s výběrovou komisí na základě osobní pozvánky
 3. kolo: Testová část

Termín nástupu: 1. 6. 2022 nebo dle dohody

Kontakt:

Romana Svobodová, ředitelka organizace, domus@domus-cpr.cz

Tel: 377 331 956, 733 733 061

Další informace o Domus – Centrum pro rodinu: www.domus-cpr.cz

 

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení v jakékoliv fázi ukončit.

Osobní údaje poskytnuté zájemcem o zaměstnání budou uchovávány po dobu výběrového řízení, k tomuto zájemce poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas.

 

27. dubna, 2022

Hledáme nové kolegy/kolegyně

 

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici sociální pracovník/pracovnice

Nabízíme:

 • nástupní mzdu od 24.100 Kč (dle zap. praxe a stupně vzdělání),
 • osobní ohodnocení,
 • garantované zapracování mentorem,
 • supervizní, intervizní i metodickou podporu,
 • průběžné vzdělávání s důrazem na osobní rozvoj,
 • zajímavou a nestereotypní práci.
 • pracovní úvazek 1,00 (40 hodin týdně), popř. zkrácený pracovník úvazek dle dohody.

Požadavky:

Vzdělání:

Vysokoškolské (Bc. i Mgr.), vyšší odborné (DiS.) v oborech dle zákonů:

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Vítáme:

 • praxi v oboru sociální práce se zaměřením na práci s dětmi, s rodinou
 • sebezkušenostní výcvik či jiný terapeuticky zaměřený výcvik apod.

Náplň práce:

Ambulantní i terénní sociální práce s rodinami, spolupráce s institucemi a organizacemi zabývajícími se ohroženými dětmi, vedení klientské dokumentace, výkaznictví, práce s metodikami apod.

Přihlášky:

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte prosím e-mailem na adresu domus@domus‑cpr.cz.

Průběh přijímacího řízení:

 1. kolo: Posouzení přihlášky (životopisu + motivačního dopisu), termín zaslání: do 16. 5. 2022
 2. kolo: Osobní pohovor s výběrovou komisí, termín konání bude upřesněn
 3. kolo: Testová část v rámci osobního pohovoru

Termín nástupu: 1. 6. 2022 (popř. dle dohody)

Kontakt:

Romana Svobodová, ředitelka organizace, domus@domus-cpr.cz

Tel: 377 331 956, 602 278 866

Další informace o spolku Domus – Centrum pro rodinu: www.domus-cpr.cz

 

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení v jakékoliv fázi ukončit.

Osobní údaje poskytnuté zájemcem o zaměstnání budou uchovávány po dobu výběrového řízení, k tomuto zájemce poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas.

28. února, 2022

Potřebujete zmírnit obavy ze současné situace ve světě? Nabízíme bezplatnou krizovou intervenci

 

Prožíváte vy nebo vaše děti obavy ze současného dění ve světě? Nevíte, jak mluvit s dětmi o jejich strachu z válečného konfliktu a ze situace, se kterou doposud nemáme příliš zkušeností? V souvislosti s nastalou situací nabízíme rodičům a dětem bezplatnou krizovou intervenci, konzultaci s psychologem, psychoterapeutem. K domluvení osobní konzultace nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 602 278 866 nebo e-mailem na info@domus-cpr.cz.

 

1. června, 2021

VIRTUÁLNÍ RECEPCE

 

POTŘEBUJETE INFORMACE, CHCETE SE OBJEDNAT…?

Telefon: 602 278 866
E-mail: info@domus-cpr.cz

Provozní doba virtuální recepce:

Pondělí: 8:00–17:00
Úterý: 8:00–15:00
Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–15:00
Pátek: 8:00–15:00

Co nabízíme? Komplexní přístup v péči o rodinu!

Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v obtížné životní situaci – řešíte bydlení, dávky, školu, finance…?

Potýkáte se s výchovnými problémy vašich dětí? Máte dítě se specifickými poruchami – ADHD, úzkosti…?

Procházíte rozvodem a chcete, aby byl pro vaše děti co nejméně bolestný?

Zvažujete přijetí dítěte do náhradní rodinné péče?

Přijali jste dítě do pěstounské péče a máte zájem o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče?

Hledáte pro vaše dítě vhodné předškolní vzdělávání? Nabízíme alternativu dětské skupiny.

Obraťte se s důvěrou na nás.
Více informací o jednotlivých službách a o Dětské skupině Domusáček se dozvíte na našich webových stránkách – www.domus-cpr.cz, www.domusacek.cz.

17. března, 2021

Respirátory míří potřebným

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti BTL Medical Technologies, od které jsme díky podpoře organizace Klub svobodných matek získali 2000 respirátorů. Respirátory již distribuujeme klientským rodinám v rámci služby Sanace rodiny.

 

9. března, 2021

Respirátory a roušky z Potravinové banky už míří ke klientům

 

Respirátory a roušky rozdává v těchto dnech pěstounským rodinám organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. Získala je díky Potravinové bance Plzeň, s níž dlouhodobě spolupracuje na distribuci potravin potřebným. V současné době se k potravinám přidaly právě ochranné pomůcky.

Pořízení respirátorů a zdravotnických roušek je pro řadu rodin velkou finanční zátěží vzhledem ke sníženým příjmům, karanténám, pracovním neschopnostem a podobně. Pěstounské rodiny navíc bývají vícečlenné a vybavit dospělé i všechny děti dostatečný množstvím ochranných pomůcek není jednoduché. Jsme rádi, že můžeme pomoci.

8. března, 2021

DESATERO kroků, jež mohou pomoci nám i dětem lépe zvládnout aktuální situaci

 

1. Režim, stereotyp

 • Sestavte si režim dne, který budete pravidelně dodržovat (čas spánku, vstávání, čas k jídlu, pitný režim, ohraničení doby – kdy pracujete, dítě se učí a volného času)
 • Je vhodné umístit jej na viditelné místo, pro děti možno barevně označit, strukturovat
 • Pravidelnost snižuje napětí a zmatek

2. Pravidla

 • Zaveďte doma pravidla vzájemného soužití pro všechny členy, pokud je ještě nemáte
 • Učte sebe i své děti pravidla, řád či rituály dodržovat, usnadňují nám orientovat se v denních záležitostech, a to nejen v době, kdy jsme vystavováni zvýšené stresové zátěži

3. Motivace

 • Každý dobrý skutek by měl být po zásluze odměněn
 • Zkuste sami pomáhat potřebným, můžete se věnovat dobrovolnictví (dle svých možností)
 • Pozitivní zpětná vazba – zaměřte se na to, co se povedlo, platí pravidlo, že ve výchově posilujeme zpravidla to, čemu věnujeme větší pozornost, odměňte i sami sebe (maličkostí, prožitkem, uznáním)
 • Dopřejte sobě i dětem také prostor pro vlastní sebehodnocení
 • Je důležité mít se nač těšit

4. Plánování, organizace

 • Používejte grafické záznamy (diář, kalendář, seznam na viditelném místě), zabráníte tím zapomínání či případnému neúspěchu, je vhodné odebrat např. to, co již bylo splněno, pak je vidět, že postupujete tím správným způsobem
 • Stanovte si vlastní cíle – krátkodobé i dlouhodobější vize (kam chci dojít?)
 • Dětem s cíli pomozte, u nich volte spíše krátkodobější a dosažitelnější (na konci týdne)
 • Navzájem si pomáhejte
 • Střídejte vyváženě činnosti – pasivní X aktivní, řízené X spontánní, statické X pohybové, aby nedocházelo k jednostranné zátěži, k přetěžování

5. Volný čas

 • Věnujte dostatek prostoru také volnému času, jak u sebe tak i u dětí
 • Plánujte si společné aktivity (hraní společenských, stolních her, cvičení, tanec, zpěv, procházky, výlety, společná příprava pokrmů, domácí kadeřnictví, masáže atd.)

6. Duševní hygiena, životospráva

 • Dbejte o vlastní zdraví a zdraví své rodiny, dodržujte rozumná opatření
 • Zaměřte se na pestrou, vyváženou stravu, vitamínové doplňky a dostatek spánku a pohybu na čerstvém vzduchu
 • Cvičte nejen svým tělem, ale věnujte se i cvičení mozku (křížovky, luštěnky, rébusy, společné učení s dětmi, cvičení paměti a pozornosti atd.)
 • Pracujte na pozitivním myšlení, svou pozornost zaměřujte na přítomnost

7. Sociální distance

 • Dodržujte izolaci ruku v ruce s bezpečnými kontakty – k pravidelným kontaktům s přáteli, rodinou, okolím využívejte telefon, sociální sítě, různé aplikace, dopisy
 • Komunikujte s okolním světem, neuzavírejte se

8. Seberealizace

 • Rozvíjejte vlastní tvorbu a kreativitu u sebe i u dětí
 • Vymezte si čas sami pro sebe, zkuste najít a věnovat se něčemu, nač nebyl dříve čas
 • Dopřejte si, co je vám příjemné, co vás baví, čas vyplňte humorem, relaxací, sněním

9. Učení se novému

 • Pracujte na svém rozvoji, učte se tomu, co je vám dostupné (jazyky, umění, zájmové činnosti)
 • Vzdělávejte se např. formou on-line kurzů, čtěte knihy (e-knihy), využívejte aktuálně dostupné možnosti různých aplikací atd.

10. Kdy vyhledat odbornou pomoc?

 • Pokud se vám nedaří a máte pocit, že už to opravdu vůbec nezvládáte
 • Vaše špatná nálada se nemění (trvá déle než 14 dní v kuse), cítíte se mizerně a tyto negativní pocity se vám opakovaně stále vracejí a brání vám pracovat, věnovat se rodině, svým zálibám
 • Nějakou dobu již neprožíváte radost, a to ani z věcí, které vám dříve radost dělaly
 • Nemáte s kým hovořit o svých problémech, pocitech a stavech, trpíte úzkostí, nejistotou a nemáte to s kým sdílet, chybí vám zpětná vazba
 • Pokud máte pocit, že přestože se snažíte, stále to není ono, a vám uniká odpověď na otázku Proč?
3. března, 2021

6 tipů, jak zvládnout distanční výuku

Máme za sebou už skoro rok, kdy je všude okolo nás skloňovaným souslovím distanční výuka. Můžeme na ní najít klady i zápory, avšak až příliš často je spojována se zhoršením prospěchu žáků. Představme si jeden příběh za všechny.

Příběh Vojty

Vojta je v šesté třídě a vzdělává se momentálně distančně. Z počátku na tom našel spoustu pozitiv. Nemusí tak brzy vstávat ani chystat tašku do školy. Ale teď mu to spíš už leze krkem. Dříve ráno pospíchal do školy, teď má zase co dělat, aby se před výukou převlékl z pyžama. Kdyby učitelka netrvala na zapnuté kameře, klidně by zůstal v něm. Na stole má hromadu učebnic a sešitů, ve které se každou chvíli přehrabuje, aby našel to, co potřebuje. Výsledkem je, že momentálně pod ní stůl není prakticky vidět. Někdy ho to štve. Říká si, že ve škole by mu to neprošlo, ale tady je doma a koneckonců to tak mít může. Co ho štve víc, je, že se mu zhoršily známky. Každou chvíli zapomene odevzdat některý úkol. Na výuku se mu špatně soustředí.

Ve škole se nikdy moc učit vlastně nemusel a šlo mu to tak nějak samo. Chybí mu klasické přestávky s kámoši. No a také pravidelné hraní fotbalu.

Strukturujte čas a prostor

Připomíná Vojta někoho? V čem je distanční výuka vlastně tolik jiná oproti běžné? No jistě, probíhá doma za počítačem a ne ve škole. Ale není to to jediné. Škola vyjma učení a sociálních kontaktů dává do života dětem jistá pravidla. Zkusme se podívat na to, jak by podobná pravidla mohla pomoci i doma při online výuce.

V běžném provozu škola udává u dětí podobu většiny dne. Musí vstávat tak, aby stihly přijít před první hodinou. Poté mají výuku je rozdělenou na jednotlivé hodiny a mezi nimi je čas kromě zábavy i na přípravu na další hodinu. Odpoledne je třeba věnovat se domácím úkolům a přípravě na další den.

Při online výuce se nedá plně nahradit vše, co děti mohou dělat ve škole. Přestávky s kamarády nebo úkoly připomenuté zcela bezděčně spolužákem zkrátka zůstávají doménou klasické výuky. Zkuste školní den v domácím prostředí přiblížit alespoň trochu tomu běžnému školnímu. Zde najdete několik tipů, jak na to:

 1. Zorganizovat prostor – uspořádat učebnice na jedno místo na stole či v něm, udržovat pracovní místo přehledné
 2. Připravit si pomůcky na aktuální den – klidně je možné klasicky připravit aktovku s pomůckami nebo věci na aktuální den dát na jiné dobře dostupné místo
 3. Před každým předmětem připravit na okraj stolu jen to, co bude aktuálně potřebovat
 4. Střídat činnosti – pasivní x aktivní, řízené x spontánní, při pauzách nezapomínat zařadit pohyb
 5. Úkoly zapisovat na vhodné místo a odškrtávat již splněné – dobře poslouží diář či kalendář
 6. Nahradit čas, který dříve patřil organizovaným zájmovým činnostem jinou smysluplnou činností – např. sportem, zájmy společně s rodinnou, společenskou hrou, četbou apod.

Když se znovu podíváme na příběh Vojty, tak v něm najdeme také stesk po přátelích a po dostatečném pohybu. V době, kdy odpadá povinnost i toho nejmenšího pohybu, tzn. cesty do školy, se mnohdy setkáte s dětmi, které tráví celé dny doma v pokoji. Vojtovi bychom tak mohli ještě poradit, že místo fotbalu si může jít zaběhat či se projet na kole. Je důležité nezapomínat na to, že pohyb je velmi důležitý pro fyzickou i psychickou kondici každého z nás.

Pozitiva distanční výuky

Vyjma negativ, která dnes umí vyjmenovat takřka každý, nám distanční výuka může přinést i něco pozitivního. Pojďme se podívat na to, co mezi pozitiva můžeme zahrnout.

Jde například o nové dovednosti a schopnost samostatné práce. Nové způsoby řešení problémů díky vlastní tvořivosti a online komunikace skrze různé aplikace, kterou řada z dětí zužitkuje i v budoucím zaměstnání. Možnost pracovat vlastním tempem, upravit si pracovní prostředí dle svých preferencí a více pohodlí.

Ačkoliv je jasné, že distanční výuka v ledasčem nemůže nahradit výuku přímou, tak je možné si ji alespoň zpříjemnit, lépe strukturovat a využít benefitů, které nám přinést může.