Aktuality

30. Březen, 2020

Nevíte, jak hovořit s dětmi o koronaviru?

 

Situace nouzového stavu spojená s epidemií koronaviru (COVID-19) je náročná a nová pro nás všechny. Zejména pro děti pak může být obtížné porozumět všem opatřením, která s touto epidemií souvisejí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo materiály pro děti i dospělé, které nám usnadní orientaci v tomto těžkém období.

 

  

24. Březen, 2020

Podpořme potravinovou sbírku finančně

 

Kvůli pandemii koronaviru se nebude konat jarní potravinová sbírka. Řada rodin s dětmi v nouzi potřebuje základní potraviny. Nyní možná ještě více než dříve. Matky zůstaly s dětmi doma, otcové mají nařízené volno či přišli o sezónní brigády… Pomoci můžete finančním příspěvkem. https://www.darujme.cz/projekt/1201839

23. Březen, 2020

Kde hledat pomoc s domácí přípravou do školy

Mnoho rodin zažívá v současné době náročné chvilky. Školy jsou uzavřené, ale pro děti to neznamená volno a prázdniny. Pravidelně dostávají úkoly, posílají vyučujícím výsledky, někteří žáci se učí on-line. A velmi často potřebují podporu rodičů či jiných dospěláků, kteří o ně pečují. Připravili jsme pro vás přehled několika důležitých odkazů, kde lze procvičovat látku základních i středních škol, případně kde si můžete zadarmo stáhnout výukové materiály. V případě, že si nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na své klíčové pracovnice.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
2) Matematiku pro 1.- 9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in.

https://www.matika.in/cs/
3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy lze procvičovat i na Onlinecvičení.cz.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.

https://skolakov.eu/
5) Nakladatelství Fraus zpřístupnilo zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy. Je zde potřeba registrace.

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).

https://www.nns.cz/blog/#
7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.

https://www.skolasnadhledem.cz/

8) Hravý rozvoj matematických schopností dle Hejného metody umožní Matemág.

http://www.matemag.cz/

9) Každý může mít perfektní češtinu s Umíme česky.

https://www.umimecesky.cz/

10) Informace o celém světe se dozvíte a radost ze zeměpisem zažijete na Geograf.in.

https://www.geograf.in/cs/

11) Další úlohy z českého jazyka včetně her přináší Gramar.in.

https://www.gramar.in/cs/

12) Procvičování angličtiny on-line najdete na Umíme anglicky.

https://www.umimeanglicky.cz/

13) Webová stránka ČT edu nabízí přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti předškolního věku i žáky středních škol. Videa pokrývají přes dvacítku předmětů od biologie po zeměpis a jsou přehledně členěna podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat. Speciálně v době, kdy žáci nechodí do školy, tak může ČT edu pomoci rodičům s domácí přípravou dětí.

https://edu.ceskatelevize.cz/

Zároveň přidáváme odkaz na užitečné informace pro ty z vás, kteří budete v letošním roce maturovat. http://www.msmt.cz/jak-se-pripravit-na-maturitu-z-domova

Změny se dotknou také zápisů do MŠ (http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021) a (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021).

Plzeňský kraj připravil online vysílání pro žáky středních škol zaměřené na doplnění výuky. Vysílání bude zahájeno v pondělí 30. 3. 2020 v 10 hodin. Více informací najdete na http://www.plzensky-kraj.cz/online-vyuka-v-plzenskem-kraji-1

20. Březen, 2020

Mimořádné opatření týkající se zápisu dětí do 1. tříd

 

Ministerstvo školství zveřejnilo velmi důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků (i odkladových). Pokud jste klienty DOMUS a nevíte si se zápisem rady, obraťte se telefonicky či e-mailem na vaši klíčovou pracovnici. Rády pomůžeme.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?fbclid=IwAR1tfRYWUz_TeBeDLtFRCMwJk3TiflemR2BfyPLvRhjWOCWhl-UrKRCBRLcoly

17. Březen, 2020

Mimořádné opatření

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM VIRU COVID-19 A SOUVISEJÍCÍMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY ČR

 

Vážení klienti, zájemci o službu, spolupracovníci,

vzhledem k současné situaci týkající se šíření koronaviru a souvisejícími nařízeními vlády ČR jsme nuceni přistoupit k následujícím opatřením.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy vláda ČR vydala usnesení č. 239, kterým s platností od 18. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu nařídila dočasně uzavřít sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Ambulance, které probíhají ve středu na pobočkách ve Stodě, Klatovech, Rokycanech a Tachově v době od 13 do 16 hodin a v pondělí a ve středu na pobočce v Plzni od 9 do 12:30 a od 13 do 17 hodin jsou po dobu platnosti usnesení uzavřeny.

V případě nutnosti zajistit v nezbytné míře ochranu života a zdraví se na nás obracejte v rámci vám známých vzdálených kontaktů (telefon 725 905 990, e-mail sonafilipova@domus-cpr.cz).

______________________________________________________________________________________________________________

Náhradní rodinná péče

Vzhledem k dalším opatřením vlády ČR, jakými jsou např. omezení volného pohybu osob a doporučení osobám starším 70 let neopouštět domov, budou služby náhradní rodinné péče poskytovány nekontaktně – prostřednictvím telefonu, e-mailu či programu Skype. Ambulantní hodiny na všech pobočkách jsou do odvolání zrušeny.

Kontakt:

Mgr. Pavla Kučerová, sociální pracovnice, tel.: 734 310 259, e-mail: pavlakucerova@domus-cpr.cz, Skype: Pavla Kučerová DOMUS

______________________________________________________________________________________________________________

Poskytování činnosti související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v rámci pověřené osoby

Vzhledem k dalšímu vývoji situace v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR a vydávanými opatřením vlády ČR, jakými jsou např. omezení volného pohybu osob, budou činnosti související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí poskytovány nekontaktně – prostřednictvím telefonu, e-mailu, programu WhatsApp či Skype.

Kontakty:

Mgr. Soňa Filipová, sociální pracovnice, tel., WhatsApp: 725 905 990
e-mail: sonafilipova@domus-cpr.cz, Skype: Soňa Filipová DOMUS

Mgr. Miroslava Tomášková, terapeutka, tel.: 734 256 589,
e-mail: miroslavatomaskova@domus-cpr.cz, Skype: Miroslava Tomášková DOMUS

Mgr. Kateřina Jíšová, psycholožka, terapeutka, tel.: 733 733 062
e-mail: katerinajisova@domus-cpr.cz, Skype: Kateřina Jíšová DOMUS

Mgr. Marcela Klepáčková, speciální pedagožka, tel.: 734 754 049
e-mail: marcelaklepackova@domus-cpr.cz, Skype: Marcela Klepáčková DOMUS

Mgr. Marie Svobodová, etopedka, tel.: 602 165 943, e-mail: mariesvobodova@domus-cpr.cz

11. Březen, 2020

Preventivní opatření týkající se výskytu onemocnění COVID-19

Vážení klienti, zájemci o naše služby, spolupracovníci,

s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace týkající se výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 zavádíme od 10. 3. 2020 od 18:00 do odvolání v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 a souvisejících nařízení vlády v rámci preventivních opatření níže uvedené postupy:

  • Konzultace budou probíhat přednostně v našich prostorách (pobočky Plzeň, Tachov, Klatovy, Rokycany, Stod – kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách https://domus-cpr.cz/o-nas/pobocky-2/). V případě, že nemá klient či zájemce o služby možnost dopravit se automobilem na pobočku, proběhne jednání v místě jeho bydliště, případně bude jednání přesunuto na pozdější termín, bude-li to situace umožňovat.
  • S klienty a zájemci o služby, kteří se v období od 1. 3. 2020 vrátili ze zahraničí či byli v kontaktu s osobou, která se vrátila ze zahraničí, budou realizovány telefonické konzultace či jednání s ohledem na snížení rizika případného přenosu výše popsaného viru.
  • Zájemci o služby organizace nás mohou kontaktovat na telefonních číslech: 734 310 259, 734 256 588. Klienti organizace Domus – Centrum pro rodinu, z. s., získají více informací od svého klíčového pracovníka.

Program náhradní rodinná péče:

  • Rušíme veškeré vzdělávací semináře pořádané na pobočkách organizace, abychom snížili riziko kumulace velkého počtu osob a s tím související možnosti nakažení. Vzdělávání bude realizováno jinou formou dle domluvy s klíčovým pracovníkem.

V souvislosti s výše popsaným žádáme naše klienty, zájemce o naše služby a spolupracovníky, kteří se v období od 1. 3. 2020 vrátili ze zahraničí či byli v kontaktu s osobami, které se vrátily ze zahraničí, aby s touto informací kontaktovali naše zaměstnance a nedomlouvali si osobní schůzky či zrušili již schůzky domluvené.

V případě, že máte příznaky onemocnění COVID-19 (kašel, potíže s dýcháním, teplota), nechoďte osobně ke svému obvodnímu lékaři ani do nemocnice, ale kontaktuje telefonicky krajskou hygienickou stanici a dbejte jejích pokynů:

Plzeň-město: 377 155 100/106/107

Domažlice: 379 723 421

Klatovy: 376 370 624

Plzeň- jih: 377 155 205

Rokycany: 371 709 430

Plzeň-sever: 377 155 204

Tachov: 374 732 518

Infekční klinika FN Plzeň: 377 402 264 (NON STOP), Krajská hygienická stanice: 724 090 060

Uvedené postupy jsou platné do odvolání. O změnách situace Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek www.domus-cpr.cz. Celá tato situace je o rozumném předcházení možným rizikům a osobní odpovědnosti každého z nás.

8. Leden, 2020

Získání nadačního příspěvku v Grantovém programu PEPCO

Organizace Domus – Centrum pro rodinu, z. s., získala nadační příspěvek v rámci Grantového programu PEPCO, díky kterému bude moci poskytnout pomoc ve školní přípravě dětem ze sociálně slabých rodin. Do 30. 6. 2020 se tak 25 dětem dostane individuální podpory pracovníka organizace, pod jehož vedením děti získají potřebné znalosti v učebních technikách tak, aby mohly být nadále úspěšné v naplňování svých školních povinností.

7. Leden, 2020

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici učitele/učitelky do dětské skupiny


 Nabízíme:

  • HPP s nástupní mzdou minimálně 22 000 Kč (dle praxe a vzdělání)
  • osobní ohodnocení
  • garantované zapracování
  • intervizní a metodickou podporu

Úvazek:

Pracovní poměr 1,00 (40 hodin týdně), popř. zkrácený pracovní úvazek dle dohody

Požadavky:

Osobnostní předpoklady pro práci s dětmi, předepsané pedagogické vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb.

Vítáme: pracovní zkušenosti na obdobné pozici, popř. kurz Montessori pedagogiky nebo zkušenost s pedagogikou M. Montessori,
speciálně pedagogické vzdělání

Náplň práce: vedení pedagogické dokumentace, vytváření ŠVP a TVP, zajišťování komplexní výchovně vzdělávací činnosti podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, spolupráce s vedením, spolupráce s rodiči

Přihlášky:

Obsah přihlášky: Strukturovaný životopis, motivační dopis zasílejte prosím e-mailem: domus@domus-cpr.cz

Průběh přijímacího řízení:

1. Kolo: Posouzení přihlášky (životopisu + motivačního dopisu), termín zaslání: do 20. 1. 2020

2. Kolo: Osobní pohovor s výběrovou komisí na základě osobní pozvánky

3. Kolo: Testová část

Termín nástupu: 1. 3. 2020 nebo dle dohody

Kontakt:

Romana Svobodová, ředitelka organizace, domus@domus-cpr.cz

Tel: 377 331 956, 733 733 061, další informace o Domus – Centrum pro rodinu: www.domus-cpr.cz

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení v jakékoliv fázi ukončit. Osobní údaje poskytnuté zájemcem o zaměstnání budou uchovávány po dobu výběrového řízení, k tomuto zájemce poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas.