Aktuality

25. března, 2021

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici sociální pracovník/pracovnice

 

Nabízíme:

 • nástupní mzdu od 23 000 Kč (dle zap. praxe a stupně vzdělání)
 • osobní ohodnocení
 • garantované zapracování mentorem
 • supervizní, intervizní i metodickou podporu
 • zajímavou a nestereotypní práci

 

Úvazek: pracovní poměr 1,00 (40 hodin týdně), popř. zkrácený pracovník úvazek dle dohody

 

Požadované vzdělání: vysokoškolské, vyšší odborné v oborech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Vítáme:

 • praxi v oboru sociální práce se zaměřením na práci s dětmi, s rodinou
 • sebezkušenostní výcvik či jiný terapeuticky zaměřený výcvik apod.

 

Náplň práce: Ambulantní i terénní sociální práce s rodinami, spolupráce s institucemi a organizacemi zabývajícími se ohroženými dětmi, vedení klientské dokumentace, výkaznictví, metodiky apod.

 

Přihlášky: Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte e-mailem na adresu domus@domus‑cpr.cz.

 

Průběh přijímacího řízení:

 1. kolo: posouzení přihlášky (životopisu + motivačního dopisu), termín zaslání: do 20. 4. 2021
 2. kolo: osobní pohovor s výběrovou komisí, termín konání bude upřesněn
 3. kolo: testová část v rámci osobního pohovoru

 

Termín nástupu: 1. 5. 2021 (popř. dle dohody)

 

Kontakt:

Romana Svobodová, ředitelka organizace, domus@domus-cpr.cz

Tel: 377 331 956, 733 733 061

Další informace o spolku Domus – Centrum pro rodinu: www.domus-cpr.cz

 

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení v jakékoliv fázi ukončit.

Osobní údaje poskytnuté zájemcem o zaměstnání budou uchovávány po dobu výběrového řízení, k tomuto zájemce poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas.

 

25. března, 2021

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici psycholog/speciální pedagog

 

Nabízíme:

 • HPP s nástupní mzdou minimálně od 28 000 Kč (dle praxe a vzdělání)
 • po zapracování osobní ohodnocení
 • supervizní, intervizní a metodickou podporu
 • zajímavou a nestereotypní práci se zaměřením na děti a rodinu

 

Úvazek: pracovní poměr 1,00 (40 hodin týdně), popř. zkrácený pracovník

 

Požadované vzdělání: VŠ – jednooborová psychologie (popř. dvouoborová) / VŠ – speciální pedagogika

Vítáme:

 • praxe v oboru se zaměřením na práci s dětmi, rodinou
 • sebezkušenostní výcvik, terapeutický výcvik

 

Náplň práce: Ambulantní práce s rodinami se zaměřením na poradenství a diagnostickou činnost v oblasti psychologie rodiny a dětské psychologie. Na pozici speciální pedagog ambulantní/terénní práci s rodinou se zaměřením na speciálně pedagogické poradenství a diagnostiku včetně nácviků. Dále pro obě pozice: spolupráce s institucemi a organizacemi zabývajícími se dětmi, vedení klientské dokumentace, výkaznictví apod.

 

Přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis zasílejte e-mailem na adresu domus@domus-cpr.cz

 

Průběh přijímacího řízení:

 1. kolo: posouzení přihlášky (životopisu + motivačního dopisu), termín zaslání: do 20. 4. 2021
 2. kolo: osobní pohovor s výběrovou komisí na základě osobní pozvánky
 3. kolo: testová část

 

Termín nástupu: 1. 6. 2021 nebo dle dohody

 

Kontakt:

Romana Svobodová, ředitelka organizace, domus@domus-cpr.cz

Tel: 377 331 956, 733 733 061

Další informace o spolku Domus – Centrum pro rodinu: www.domus-cpr.cz

 

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení v jakékoliv fázi ukončit.

Osobní údaje poskytnuté zájemcem o zaměstnání budou uchovávány po dobu výběrového řízení, k tomuto zájemce poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas.

 

17. března, 2021

Respirátory míří potřebným

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti BTL Medical Technologies, od které jsme díky podpoře organizace Klub svobodných matek získali 2000 respirátorů. Respirátory již distribuujeme klientským rodinám v rámci služby Sanace rodiny.

 

9. března, 2021

Respirátory a roušky z Potravinové banky už míří ke klientům

 

Respirátory a roušky rozdává v těchto dnech pěstounským rodinám organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. Získala je díky Potravinové bance Plzeň, s níž dlouhodobě spolupracuje na distribuci potravin potřebným. V současné době se k potravinám přidaly právě ochranné pomůcky.

Pořízení respirátorů a zdravotnických roušek je pro řadu rodin velkou finanční zátěží vzhledem ke sníženým příjmům, karanténám, pracovním neschopnostem a podobně. Pěstounské rodiny navíc bývají vícečlenné a vybavit dospělé i všechny děti dostatečný množstvím ochranných pomůcek není jednoduché. Jsme rádi, že můžeme pomoci.

8. března, 2021

DESATERO kroků, jež mohou pomoci nám i dětem lépe zvládnout aktuální situaci

 

1. Režim, stereotyp

 • Sestavte si režim dne, který budete pravidelně dodržovat (čas spánku, vstávání, čas k jídlu, pitný režim, ohraničení doby – kdy pracujete, dítě se učí a volného času)
 • Je vhodné umístit jej na viditelné místo, pro děti možno barevně označit, strukturovat
 • Pravidelnost snižuje napětí a zmatek

2. Pravidla

 • Zaveďte doma pravidla vzájemného soužití pro všechny členy, pokud je ještě nemáte
 • Učte sebe i své děti pravidla, řád či rituály dodržovat, usnadňují nám orientovat se v denních záležitostech, a to nejen v době, kdy jsme vystavováni zvýšené stresové zátěži

3. Motivace

 • Každý dobrý skutek by měl být po zásluze odměněn
 • Zkuste sami pomáhat potřebným, můžete se věnovat dobrovolnictví (dle svých možností)
 • Pozitivní zpětná vazba – zaměřte se na to, co se povedlo, platí pravidlo, že ve výchově posilujeme zpravidla to, čemu věnujeme větší pozornost, odměňte i sami sebe (maličkostí, prožitkem, uznáním)
 • Dopřejte sobě i dětem také prostor pro vlastní sebehodnocení
 • Je důležité mít se nač těšit

4. Plánování, organizace

 • Používejte grafické záznamy (diář, kalendář, seznam na viditelném místě), zabráníte tím zapomínání či případnému neúspěchu, je vhodné odebrat např. to, co již bylo splněno, pak je vidět, že postupujete tím správným způsobem
 • Stanovte si vlastní cíle – krátkodobé i dlouhodobější vize (kam chci dojít?)
 • Dětem s cíli pomozte, u nich volte spíše krátkodobější a dosažitelnější (na konci týdne)
 • Navzájem si pomáhejte
 • Střídejte vyváženě činnosti – pasivní X aktivní, řízené X spontánní, statické X pohybové, aby nedocházelo k jednostranné zátěži, k přetěžování

5. Volný čas

 • Věnujte dostatek prostoru také volnému času, jak u sebe tak i u dětí
 • Plánujte si společné aktivity (hraní společenských, stolních her, cvičení, tanec, zpěv, procházky, výlety, společná příprava pokrmů, domácí kadeřnictví, masáže atd.)

6. Duševní hygiena, životospráva

 • Dbejte o vlastní zdraví a zdraví své rodiny, dodržujte rozumná opatření
 • Zaměřte se na pestrou, vyváženou stravu, vitamínové doplňky a dostatek spánku a pohybu na čerstvém vzduchu
 • Cvičte nejen svým tělem, ale věnujte se i cvičení mozku (křížovky, luštěnky, rébusy, společné učení s dětmi, cvičení paměti a pozornosti atd.)
 • Pracujte na pozitivním myšlení, svou pozornost zaměřujte na přítomnost

7. Sociální distance

 • Dodržujte izolaci ruku v ruce s bezpečnými kontakty – k pravidelným kontaktům s přáteli, rodinou, okolím využívejte telefon, sociální sítě, různé aplikace, dopisy
 • Komunikujte s okolním světem, neuzavírejte se

8. Seberealizace

 • Rozvíjejte vlastní tvorbu a kreativitu u sebe i u dětí
 • Vymezte si čas sami pro sebe, zkuste najít a věnovat se něčemu, nač nebyl dříve čas
 • Dopřejte si, co je vám příjemné, co vás baví, čas vyplňte humorem, relaxací, sněním

9. Učení se novému

 • Pracujte na svém rozvoji, učte se tomu, co je vám dostupné (jazyky, umění, zájmové činnosti)
 • Vzdělávejte se např. formou on-line kurzů, čtěte knihy (e-knihy), využívejte aktuálně dostupné možnosti různých aplikací atd.

10. Kdy vyhledat odbornou pomoc?

 • Pokud se vám nedaří a máte pocit, že už to opravdu vůbec nezvládáte
 • Vaše špatná nálada se nemění (trvá déle než 14 dní v kuse), cítíte se mizerně a tyto negativní pocity se vám opakovaně stále vracejí a brání vám pracovat, věnovat se rodině, svým zálibám
 • Nějakou dobu již neprožíváte radost, a to ani z věcí, které vám dříve radost dělaly
 • Nemáte s kým hovořit o svých problémech, pocitech a stavech, trpíte úzkostí, nejistotou a nemáte to s kým sdílet, chybí vám zpětná vazba
 • Pokud máte pocit, že přestože se snažíte, stále to není ono, a vám uniká odpověď na otázku Proč?
3. března, 2021

6 tipů, jak zvládnout distanční výuku

Máme za sebou už skoro rok, kdy je všude okolo nás skloňovaným souslovím distanční výuka. Můžeme na ní najít klady i zápory, avšak až příliš často je spojována se zhoršením prospěchu žáků. Představme si jeden příběh za všechny.

Příběh Vojty

Vojta je v šesté třídě a vzdělává se momentálně distančně. Z počátku na tom našel spoustu pozitiv. Nemusí tak brzy vstávat ani chystat tašku do školy. Ale teď mu to spíš už leze krkem. Dříve ráno pospíchal do školy, teď má zase co dělat, aby se před výukou převlékl z pyžama. Kdyby učitelka netrvala na zapnuté kameře, klidně by zůstal v něm. Na stole má hromadu učebnic a sešitů, ve které se každou chvíli přehrabuje, aby našel to, co potřebuje. Výsledkem je, že momentálně pod ní stůl není prakticky vidět. Někdy ho to štve. Říká si, že ve škole by mu to neprošlo, ale tady je doma a koneckonců to tak mít může. Co ho štve víc, je, že se mu zhoršily známky. Každou chvíli zapomene odevzdat některý úkol. Na výuku se mu špatně soustředí.

Ve škole se nikdy moc učit vlastně nemusel a šlo mu to tak nějak samo. Chybí mu klasické přestávky s kámoši. No a také pravidelné hraní fotbalu.

Strukturujte čas a prostor

Připomíná Vojta někoho? V čem je distanční výuka vlastně tolik jiná oproti běžné? No jistě, probíhá doma za počítačem a ne ve škole. Ale není to to jediné. Škola vyjma učení a sociálních kontaktů dává do života dětem jistá pravidla. Zkusme se podívat na to, jak by podobná pravidla mohla pomoci i doma při online výuce.

V běžném provozu škola udává u dětí podobu většiny dne. Musí vstávat tak, aby stihly přijít před první hodinou. Poté mají výuku je rozdělenou na jednotlivé hodiny a mezi nimi je čas kromě zábavy i na přípravu na další hodinu. Odpoledne je třeba věnovat se domácím úkolům a přípravě na další den.

Při online výuce se nedá plně nahradit vše, co děti mohou dělat ve škole. Přestávky s kamarády nebo úkoly připomenuté zcela bezděčně spolužákem zkrátka zůstávají doménou klasické výuky. Zkuste školní den v domácím prostředí přiblížit alespoň trochu tomu běžnému školnímu. Zde najdete několik tipů, jak na to:

 1. Zorganizovat prostor – uspořádat učebnice na jedno místo na stole či v něm, udržovat pracovní místo přehledné
 2. Připravit si pomůcky na aktuální den – klidně je možné klasicky připravit aktovku s pomůckami nebo věci na aktuální den dát na jiné dobře dostupné místo
 3. Před každým předmětem připravit na okraj stolu jen to, co bude aktuálně potřebovat
 4. Střídat činnosti – pasivní x aktivní, řízené x spontánní, při pauzách nezapomínat zařadit pohyb
 5. Úkoly zapisovat na vhodné místo a odškrtávat již splněné – dobře poslouží diář či kalendář
 6. Nahradit čas, který dříve patřil organizovaným zájmovým činnostem jinou smysluplnou činností – např. sportem, zájmy společně s rodinnou, společenskou hrou, četbou apod.

Když se znovu podíváme na příběh Vojty, tak v něm najdeme také stesk po přátelích a po dostatečném pohybu. V době, kdy odpadá povinnost i toho nejmenšího pohybu, tzn. cesty do školy, se mnohdy setkáte s dětmi, které tráví celé dny doma v pokoji. Vojtovi bychom tak mohli ještě poradit, že místo fotbalu si může jít zaběhat či se projet na kole. Je důležité nezapomínat na to, že pohyb je velmi důležitý pro fyzickou i psychickou kondici každého z nás.

Pozitiva distanční výuky

Vyjma negativ, která dnes umí vyjmenovat takřka každý, nám distanční výuka může přinést i něco pozitivního. Pojďme se podívat na to, co mezi pozitiva můžeme zahrnout.

Jde například o nové dovednosti a schopnost samostatné práce. Nové způsoby řešení problémů díky vlastní tvořivosti a online komunikace skrze různé aplikace, kterou řada z dětí zužitkuje i v budoucím zaměstnání. Možnost pracovat vlastním tempem, upravit si pracovní prostředí dle svých preferencí a více pohodlí.

Ačkoliv je jasné, že distanční výuka v ledasčem nemůže nahradit výuku přímou, tak je možné si ji alespoň zpříjemnit, lépe strukturovat a využít benefitů, které nám přinést může.

1. března, 2021

FUNGUJEME DÁLE, omezili jsme terénní práci

 

Chráníme zdraví našich klientů i nás a také si přejeme, abychom všichni co nejdříve mohli žít tak, jak jsme byli zvyklí. Proto jsme v současné době omezili terénní kontakty pracovníků DOMUS.

Služby sanace rodiny, náhradní rodinné péče i odborné poradenství pokračují dále. Záležitosti, které je možné řešit dálkově, zvládáme přes telefon, e-mail, Skype, WhatsApp apod. Přímo do rodin jezdíme pouze v naléhavých případech či rizikových situacích, při nichž je osobní konzultace nezbytná. V takovém případě je nutné dodržet veškerá bezpečnostní opatření jak z naší strany, tak ze strany našich klientů – zakrytí nosu a úst (respirátor), použití dezinfekce, dodržení nařízeného počtu osob při setkání, vzdálenosti apod. Za splnění těchto podmínek je také možné, aby klienti přišli za námi na jednotlivé pobočky a využili ambulantních hodin, přesto doporučujeme, abyste byli se sociálním pracovníkem vždy domluveni na konkrétní čas setkání.

Pokud budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na nás obrátit! Určitě najdeme cestu, jak pomoci i v této náročné době. Podporu a pomoc vnímáme obzvláště v této mimořádně době jako potřebnou a důležitou!

23. února, 2021

Úzkost u dětí

 

Co je to úzkost? Kdy nám pomáhá, a kdy nám naopak ubližuje? Kdy je vhodné vyhledat pro dítě, které prožívá úzkost, odborníka? Pokusme se společně objevit odpovědi na tyto otázky.

Co je úzkost a k čemu ji máme

Úzkost je strach, který nemá jeden konkrétní objekt či situaci. U strachu si můžeme představit třeba typické strachy, které v určité vývojové fázi často děti provází a mnohdy není třeba dělat si obavy. Například strach ze tmy, strach z čerta apod. Úzkost je naproti tomu obecnější. Mezi běžné vývojové fáze, které obvykle provází úzkost, patří období separační úzkosti (strach z toho, co se stane, když tu nebude máma) nebo úzkost, která provází první školní den (jak asi uspěji ve škole, co se vůbec bude dít). Schopnost cítit úzkost je normální součást našeho života. Při tomto pocitu je naše tělo připraveno na rychlou reakci proti nebezpečí. Co přesně to pro nás znamená? Že jsme citlivější ve vnímání okolí (vyruší nás kdejaký zvuk), hůře spíme (projevuje se tak připravenost k rychlé reakci i v noci), máme potíže se soustředěním apod. Celým tělem i myslí jsme zkrátka připraveni na něco, co může přijít. V hlavě nám často běží různé černé scénáře.

U dětí se ještě mnohem častěji než u dospělých přidávají i fyziologické potíže. Co si pod tím představit? Jedná se například o bolesti bříška, zvracení, průjmy nebo naopak zácpa, tiky.

Jak je již zmíněno výše, úzkost a strach jsou v běžném životě důležité a mnohdy prospěšné emoce. Stejně jako jinde však i tady platí, že všeho moc škodí. Tyto emoce umějí tělo rychle vyčerpat. Neustálý strach a obavy mnohdy zastiňují příjemné pocity a prožitky. Při dlouhodobém působení mohou mít negativní vliv mimo jiné na paměť a učení se novému. Což se zvláště u dětí často projeví zhoršenými známkami a případně stížnostmi učitelů na nepozornost dítěte. Mohou působit potíže s trávením a vyprazdňováním. U některých dětí se zvyšuje agresivita nebo se naopak uzavírají do sebe apod.

Co dělat, když se u dítěte či dospívajícího projeví úzkost?

Dobrá zpráva je, že od úzkosti se dá mnohdy odreagovat a trénovat tak příjemnější pocity. Můžete zkusit sport, přečíst si společně pěknou knihu, pustit pohádku či film. Zkuste dělat běžné věci druhou rukou (např. pravák si zkusí vyčistit zuby levou rukou, nakreslit obrázek nebo napsat vzkaz). Luštěte křížovky, vytvářejte kvízy pro ostatní nebo si zahrajte deskovou hru.

Kdy vyhledat odborníka?

Pokud probíhají časté stavy úzkosti po delší dobu, dlouhodobě se projevují potíže se spánkem či zvracení, u kterého lékař vyloučil fyziologickou příčinu, je možná na čase zvážit vyhledání psychologa, který Vám může pomoci jak na ně. Určitě neváhejte, pokud se objeví některé závažné obtíže (např. sebepoškozování).

Knihy na téma úzkosti a strachu u dětí:

Skříp, škráb, píp a žbluňk. (Kitty Crowther)

Jak přežít, když se často bojím (Lucie Bělohlávková)

Jako by se tu někdo snažil nevydat ani hlásku (John Irving)

Divný brach strach (Martina Špinková)

Ahoj hrdino! (Karen Young)

Knihy pro dospívající:

Audrey se vrací. Neobyčejný příběh obyčejné dívky. (Madeleine Wickhamová)

Průvodce stresem pro náctileté (Nicola Morgan)

Tak už se nestyď (Lucie Bělohlávková)

17. února, 2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM VIRU COVID-19 A SOUVISEJÍCÍMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY ČR

 

Vážení klienti, zájemci o službu, spolupracovníci,

vzhledem k současné situaci týkající se šíření koronaviru a souvisejícími nařízeními vlády ČR jsme nuceni přistoupit k následujícímu opatření.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy vláda ČR vydala dne 15. 2. 2021 usnesení č. 167, kterým s platností od 16. 2. 2021 00:00 hod do 28. 2. 2021 00:00 hod nařídila dočasně uzavřít sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Ambulance, které probíhají ve středu na pobočkách v Dobřanech, Klatovech, Rokycanech a Tachově v době od 13 do 16 hodin a v pondělí a ve středu na pobočce v Plzni od 9 do 12:30 a od 13 do 17 hodin budou po dobu platnosti usnesení poskytovány dálkovým způsobem.

Kontakty na pracovnice jednotlivých poboček:

Plzeň: Mgr. Soňa Filipová, tel. 725 905 990, e-mail sonafilipova@domus-cpr.cz

Rokycany: Bc. Markéta Škodová, tel. 727 909 850, e-mail marketaskodova@domus-cpr.cz

Klatovy: Mgr. Petra Fraňková, tel. 602 228 846, e-mail petrafrankova@domus-cpr.cz

Dobřany: Mgr. Martina Rousová, tel. 734 256 588, e-mail martinarousova@domus-cpr.cz

Tachov: Mgr. Soňa Filipová, tel. 725 905 990, e-mail sonafilipova@domus-cpr.cz; Bc. Tereza Nolčová, tel. 734 578 321, e-mail terezanolcova@domus-cpr.cz

 

V případě nutnosti zajistit v nezbytné míře ochranu života a zdraví se na nás obracejte v rámci vám známých vzdálených kontaktů nebo telefonicky 733 733 061 či e-mailem domus@domus-cpr.cz.

5. února, 2021

RODINA v čase pandemie COVID-19

 

Současná situace spojená s pandemií COVID-19 nám všem do života přinesla mnoho změn, které ne každý zvládá úplně snadno. Je náročné dělat více věcí najednou – aktuálně pro většinu rodin a samozřejmě ještě více rodičů samoživitelů to znamená skloubit běžný provoz domácnosti se školními povinnostmi a prací. Mnozí se potýkají s finanční ztrátou a nejistotou. Navíc naděje na konec této situace je stále nejasná, vzdálená. Velkou výzvou jak pro děti, tak pro rodiče, je domácí vzdělávání, které je svojí formou distanční výuky pro všechny aktéry vyčerpávající. Děti se během výuky nudí, nesoustředí, odbíhají, nebo dokonce věnují pozornost jiným věcem, nejčastěji mobilu a hrám, namísto výkladu paní učitelky. Přístup škol k online výuce se různí, ale fenomén zlenivění, ztráty běžných sociálních návyků a absence pohybu doléhá na všechny. Děti je pak obtížné k čemukoli přimět.

VYČERPÁNÍ z této situace nás ovlivňuje každý den, cítíme ho a myslíme na něj, ale mluvit o tom v rodině může být obtížné jak pro dospěláky, tak pro děti.

Komu a jak říci to, co právě cítíme, když nikdo není, nebo již sám nemá kapacitu? Nedostatek sdílení, pozornosti, přímého sociálního kontaktu i odreagování může vyústit k pocitům úzkosti, depresím, nespavosti, obavám z návratu do školy atd. Někdy ale pomůže, když si s někým promluvíme, své pocity vyjádříme, neboť zjistíme, že v tom nejsme sami.

Je více než kdy jindy důležité, aby se rodiče starali o sebe, nalezli způsob, jak odpočívat, odreagovat se, nabrat sílu, protože jedině tak se mohou dobře postarat i o své děti.

Nabízíme Vám podporu a pomoc, ať řešíte jakoukoliv situaci spojenou s domácím vzděláváním, sourozeneckými spory, konfliktními situacemi v rodině, obavami, strachem, izolací…

Jsme tu pro vás! Můžete se na nás obrátit a sjednat si schůzku.

Tým Domus – Centrum pro rodinu