Aktuality

17. února, 2023

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici sociální pracovník/pracovnice

Nabízíme:

 • nástupní mzdu od 26 100 Kč (dle zap. praxe a stupně vzdělání)
 • osobní ohodnocení
 • garantované zapracování mentorem
 • supervizní, intervizní i metodickou podporu
 • průběžné vzdělávání s důrazem na osobní rozvoj
 • zajímavou a nestereotypní práci

Úvazek:

Pracovní poměr 1,00 (40 hodin týdně), popř. zkrácený pracovník úvazek dle dohody.

Požadavky:

Vzdělání:

Vysokoškolské (Bc. i Mgr.), vyšší odborné (DiS.) v oborech dle zákonů:

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Vítáme:

 • praxi v oboru sociální práce se zaměřením na práci s dětmi, s rodinou
 • sebezkušenostní výcvik či jiný terapeuticky zaměřený výcvik apod.

Náplň práce:

Ambulantní i terénní sociální práce s rodinami, spolupráce s institucemi a organizacemi zabývajícími se ohroženými dětmi, vedení klientské dokumentace, výkaznictví, práce s metodikami apod.

Přihlášky:

Obsah přihlášky:

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte prosím e-mailem na adresu domus@domus‑cpr.cz.

Průběh přijímacího řízení:

 1. kolo: Posouzení přihlášky (životopisu + motivačního dopisu)
 2. kolo: Osobní pohovor s výběrovou komisí, termín konání bude upřesněn
 3. kolo: Testová část v rámci osobního pohovoru

Termín nástupu: dle dohody

Kontakt:

Romana Svobodová, ředitelka organizace, domus@domus-cpr.cz

Tel: 377 331 956, 602 278 866

Další informace o spolku Domus – Centrum pro rodinu: www.domus-cpr.cz

 

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení v jakékoliv fázi ukončit.

Osobní údaje poskytnuté zájemcem o zaměstnání budou uchovávány po dobu výběrového řízení, k tomuto zájemce poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas.

 

17. února, 2023

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici psycholog/psycholožka

Nabízíme:

 • HPP s nástupní mzdou minimálně 28 000 – 30 000 Kč (dle praxe a vzdělání)
 • po zapracování osobní ohodnocení
 • supervizní, intervizní a metodickou podporu
 • zajímavou a nestereotypní práci se zaměřením na děti a rodinu

Úvazek: Pracovní poměr 1,00 (40 hodin týdně), popř. zkrácený pracovní úvazek

Požadavky:

Vzdělání:

VŠ – jednooborová psychologie (popř. dvouoborová)

Vítáme – praxe v oboru se zaměřením na práci s dětmi, rodinou

Vítáme – sebezkušenostní výcvik, terapeutický výcvik

Náplň práce:

Ambulantní práce s rodinami se zaměřením na poradenství a dg činnost v oblasti psychologie rodiny
a dětské psychologie týkající se oblasti vývoje dítěte, výchovného poradenství, práce s páry, s rodiči dětí. Dále spolupráce s institucemi a organizacemi zabývajícími se dětmi, vedení klientské dokumentace, výkaznictví apod.

Přihlášky:

Obsah přihlášky: Strukturovaný životopis, motivační dopis zasílejte prosím e-mailem: domus@domus-cpr.cz

Průběh přijímacího řízení:

 1. kolo: Posouzení přihlášky (životopisu + motivačního dopisu), termín zaslání
 2. kolo: Osobní pohovor s výběrovou komisí na základě osobní pozvánky
 3. kolo: Testová část

 

Termín nástupu: dle dohody

Kontakt:

Romana Svobodová, ředitelka organizace, domus@domus-cpr.cz

Tel: 377 331 956, 733 733 061, další informace o Domus – Centrum pro rodinu: www.domus-cpr.cz

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení v jakékoliv fázi ukončit.

Osobní údaje poskytnuté zájemcem o zaměstnání budou uchovávány po dobu výběrového řízení, k tomuto zájemce poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas.

 

29. září, 2022

Nevíte si někdy rady se svým dítětem? Zapojte se do programu pozitivního rodičovství

Program pozitivního rodičovství – Triple P – Triple P – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Co je Triple P?

Když se stanete rodičem, očekává se, že ihned budete odborníkem. Ale všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Triple P – Program pozitivního rodičovství pomoci. Triple P je světově uznávaný program, který vám dá dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům předtím, než se vyskytnou.

Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé. Jde o to, aby Triple P pracoval pro vás.

Co získáte díky Triple P?

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější.

Triple P vám pomůže:

 • Vychovávat šťastné a sebejisté děti
 • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života
 • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují
 • Podporovat chování, které se vám líbí
 • Pečovat o sebe jako o rodiče
 • Být si jistí, že děláte správnou věc

Jak se můžete zapojit?

Pokud máte zájem se zapojit do projektu, kontaktujte: Bc. Kristýna Deckerová, tel. 725 300 508, kristynadeckerova@domus-cpr.cz.

Fakta o programu Triple P:

Triple P je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě založený na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu. 650 studií a publikovaných prací, včetně více než 385 evaluačních studií, z nichž 185 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách.

Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.