SLUŽBA JE URČENA

 • zájemcům o pěstounskou péči
 • pěstounům, dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám
 • odborným pracovníkům, kteří se s náhradními rodinami setkávají či s nimi pracují
 • dítěti, které potřebuje pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv

CO NABÍZÍME 

 1. Informace zájemcům o náhradní rodinnou péči a kolegům, kteří pracují s náhradními rodinami nebo dětmi v pěstounské péči
 2. Doprovázení pěstounských rodin
 3. Podporu pěstounských rodin při řešení obtížných situací
 4. Podporu při naplňování práv a povinností vyplývajících z Dohody o výkonu pěstounské péče

 

1. Informace zájemcům o náhradní rodinnou péči

Zajímá Vás, co to obnáší být pěstounem?
Jaká jsou rizika pěstounství?
Jaké jsou předpoklady pro to stát se pěstounem?
Co mám udělat pro to, abych se stal pěstounem?
Co je pěstounská péče na přechodnou dobu…?

Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše otázky nebo Vám zprostředkujeme rozhovor se zkušeným pěstounem, abyste získali co nejširší obrázek o pěstounské péči.

Informace kolegům, kteří pracují s náhradními rodinami nebo dětmi v pěstounské péči

Máte ve své třídě (psychologické poradně, dětské pediatrii) dítě, které je v péči pěstounů, a chcete rozumět jeho chování? 

Díky několikaletým zkušenostem s dětmi v náhradních rodinách Vám rádi poskytneme informace o jejich vývojových specifikách a úskalích spojených s jejich výchovou.

Informace k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, máme pověření k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.

Zvažujete, s kterou organizací uzavřete tuto dohodu?

Rádi Vás osobně seznámíme s naším přístupem a s naší dohodou. Odpovíme na všechny Vaše otázky tak, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout.

2. Doprovázení pěstounských rodin

Doprovázení probíhá prostřednictvím klíčového pracovníka rodiny, který se s rodinou stýká dle jejích aktuálních potřeb, minimálně však jednou za dva měsíce.

Intenzivní doprovázení poskytujeme v době

 • při umisťování dítěte do náhradní rodiny
 • při odchodu dítěte z náhradní rodiny
 • v době krize v rodině a kdykoli to pěstounská rodina uzná za potřebné

3. Podpora při řešení obtížných situací

 • výchovné problémy, poruchy chování
 • specifická péče o dítě
 • sourozenecké vazby
 • vztahy v rodině
 • historie dítěte
 • jednání s úřady a institucemi – např. se školou či soudem
 • poruchy učení
 • specifické vzdělávací potřeby dětí – ADHD, ADD, specifické poruchy učení (dysgrafie atd.)
 • potřeba asistenta ve škole

V rámci Dohody o výkonu pěstounské péče lze v případě krizových situací využít krizový telefon 733 733 064, který je k dispozici ve dnech pracovního volna a klidu od 8 do 20 hodin.

4. Podpora při naplňování práv a povinností vyplývajících z Dohody o výkonu pěstounské péče

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vymezuje následující práva a povinnosti pěstounů a osob v evidenci.

Práva

Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě – využíváme asistentů v rodině, profesionálních chův, zajištění hlídání v organizaci nebo doma.

Respitní péče – úlevová péče pro pěstouny v rozsahu 14 dní, kdy nemusí pečovat o svěřené dítě. Nejčastěji realizována formou zajištění tábora dle výběru pěstouna a dítěte. Lze se domluvit i na jiné formě.

Odborná pomoc – v zákonném rozsahu 2 hodiny za 2 měsíce:

  • psychologická
  • terapeutická – např. rodinná terapie, filiální terapie
  • právní
  • speciálně pedagogická

viz ODBORNÉ SLUŽBY

Povinnosti

Zvyšování znalostí a dovedností pěstounů zejména v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin za rok

  • máme pro Vás připravenu pestrou nabídku odpoledních nebo dopoledních seminářů v rozsahu 6 hodin
  • víkendové pobyty v atraktivních lokalitách v rozsahu 12 hodin
  • podpůrné skupiny pěstounů za účasti odborníka
  • individuální vzdělávání – pouze v odůvodněných případech

Rozvíjení sounáležitosti s osobami blízkými, zejména s rodiči svěřeného dítěte

  • asistovaný kontakt
  • zajištění zázemí pro kontakt
  • vytváření pravidel kontaktu s příbuzným v zájmu dítěte a fungování pěstounské rodiny
  • příprava dítěte na kontakt

KDE JSOU SLUŽBY POSKYTOVÁNY

Služby zajišťujeme ve 13 regionech – Plzeň, Kralovicko, Rokycansko, Blovicko, Klatovsko, Stodsko, Nýřansko, Tachovsko, Domažlicko, Stříbrsko, Přešticko, Horšovskotýnsko, Nepomucko.

Pobočky: Plzeň, Rokycany, Klatovy, Dobřany, Tachov

Kontakt se obvykle uskutečňuje v přirozeném prostředí rodiny, je však možný i na pobočkách nebo dle domluvy i jinde.

 

KONTAKTY

Mgr. Romana Svobodová – ředitelka organizace
Tel. 733 733 061
E-mail: domus@domus-cpr.cz

Mgr. Pavla Kučerová – koordinátorka služby Náhradní rodinná péče
Tel. 734 310 259
E-mail: pavlakucerova@domus-cpr.cz

Kontakty na pracovníky jednotlivých poboček