Aktuality

1. Listopad, 2018

Zajímá Vás emoční inteligence u dětí?

Přijďte si poslechnout přednášku Mgr. Kateřiny Jíšové na téma Emoční inteligence a její rozvoj u dětí. Dozvíte se, co jsou emoce a jakou roli hrají v našem životě. Kdy a jak rozvíjet emoční inteligenci u dětí a jaká výchova vede děti k porozumění sobě a druhým.

Přednáška je vhodná pro rodiče, prarodiče, odborníky a širokou veřejnost. Zkrátka pro všechny, kteří se aktivně zajímají o výchovu dětí.

Kdy:

26. 11. 2018 od 17 do 19 hodin

Kde:

Mozaika Rokycany – Centrum volného času
Matěje Šmolíka 238, Rokycany

Více informací naleznete zde.

 

26. Říjen, 2018

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici sociální pracovník/pracovnice

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici sociální pracovník/pracovnice

Nabízíme:

 • nástupní mzdu min. 20 000 Kč (dle praxe a stupně vzdělání)
 • osobní ohodnocení
 • garantované zapracování mentorem
 • supervizní, intervizní i metodickou podporu
 • zajímavou a nestereotypní práci
 • mladý pracovní tým v dynamické organizaci

Úvazek:

Pracovní poměr 1,00 (40 hodin týdně), popř. zkrácený pracovník úvazek dle dohody

Požadavky:

Vzdělání:

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Vítáme:

 • praxi v oboru sociální práce se zaměřením na práci s dětmi, s rodinou
 • sebezkušenostní výcvik či jiný terapeuticky zaměřený výcvik

Náplň práce:

Ambulantní i terénní sociální práce s rodinami, spolupráce s institucemi a organizacemi zabývajícími se ohroženými dětmi, vedení klientské dokumentace, výkaznictví, metodiky apod.

Přihlášky:

Obsah přihlášky:

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte prosím e-mailem na adresu domus@domus‑cpr.cz.

Průběh přijímacího řízení:

 1. kolo: Posouzení přihlášky (životopisu + motivačního dopisu), termín zaslání: do 30. 11. 2018
 2. kolo: Osobní pohovor s výběrovou komisí, termín konání bude upřesněn.
 3. kolo: Testová část

Termín nástupu:

2. leden 2019 (popř. dle dohody)

Kontakt:

Romana Svobodová, ředitelka organizace, domus@domus-cpr.cz

Tel: 377 331 956, 733 733 061

Další informace o spolku Domus – Centrum pro rodinu: www.domus-cpr.cz

 

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení v jakékoliv fázi ukončit.

Osobní údaje poskytnuté zájemcem o zaměstnání budou uchovávány po dobu výběrového řízení, k tomuto zájemce poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas.

10. Říjen, 2018

Zapojte se s námi do Národní potravinové sbírky

Národní potravinová sbírka 2018. Jdeme do toho, a vy? V sobotu 10. listopadu 2018 se opět zapojíme do Národní potravinové sbírky. Od 8 do 18 hodin najdete pracovnice organizace DOMUS v obchodním centru Tesco na Borských polích. Přijďte darovat potraviny a další zboží lidem, kteří se často i s dětmi ocitli ve špatné životní situaci. Pokud byste se sbírky chtěli zúčastnit jako dobrovolníci, ozvěte se na domus@domus-cpr.cz. Sbírku organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, NADĚJÍ, Charitou Česká republika a Armádou spásy. Více informací získáte na národnipotravinovasbirka.cz.

národní potravinová sbírka

16. Srpen, 2018

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici sociální pracovník/pracovnice

 

Nabízíme:

• nástupní mzdu min. 20 000 Kč (dle praxe a stupně vzdělání)
• osobní ohodnocení
• garantované zapracování
• supervizní, intervizní a metodickou podporu
• zajímavou a nestereotypní práci
• mladý pracovní tým v dynamické organizaci

Úvazek:

Pracovní poměr 1,00 (40 hodin týdně), popř. zkrácený pracovník úvazek dle dohody

Požadavky:

Vzdělání:
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Vítáme:
– praxi v oboru sociální práce se zaměřením na práci s dětmi, s rodinou
– sebezkušenostní výcvik či jiný terapeuticky zaměřený výcvik

Náplň práce:

Ambulantní i terénní sociální práce s rodinami a ohroženými dětmi, spolupráce s institucemi a organizacemi zabývajícími se ohroženými dětmi, vedení klientské dokumentace, výkaznictví, metodiky apod.

Přihlášky:

Obsah přihlášky:
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte prosím e-mailem na adresu domus@domus cpr.cz.

Průběh přijímacího řízení:

1. kolo: Posouzení přihlášky (životopisu + motivačního dopisu), termín zaslání: do 31. 8. 2018
2. kolo: Osobní pohovor s výběrovou komisí, termín konání bude upřesněn.
3. kolo: Testová část

Termín nástupu:

1. října 2018 (popř. dle dohody)

Kontakt:

Romana Svobodová, ředitelka organizace, domus@domus-cpr.cz
Tel: 377 331 956, 733 733 061
Další informace o Domus – Centrum pro rodinu: www.domus-cpr.cz

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení v jakékoliv fázi ukončit.

17. Květen, 2018

Zapojte se do výtvarné a literární soutěže!

Zapojte se s námi do výtvarné a literární soutěže s názvem Pěstounská rodina – náš domov pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji. Soutěž pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které doprovázejí pěstounské rodiny. Soutěž je určena všem dětem vyrůstajícím v pěstounské péči a nově i pěstounům. Více informací k soutěži naleznete v přiloženém letáčku. Vaše výtvarná a literární díla buď předejte osobně Vašemu klíčového pracovníkovi, nebo je zašlete poštou na adresu organizace: DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., Černická 617/7, 301 00 Plzeň do 31. 8. 2018.

Těšíme se na Vaše díla.

Leták k výtvarné a literární soutěži Plzeňského kraje

23. Duben, 2018

Letošní konferenci DOMUS zakončilo poslání všem rodinám

100 let české rodiny. Tak zněl podtitul letošního, osmého ročníku odborné konference organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. Nejen svým tématem, ale také místem konání se konference vztahovala k jubilejnímu výročí vzniku Československé republiky. Uskutečnila se ve dnech 16. – 17. dubna 2018 v prestižních prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze. Účastníci měli možnost nahlédnout do historických souvislostí vývoje rodiny, právních vztahů a dozvěděli se řadu zajímavých informací nejen z oblasti sociální práce.

Na konci konference všichni účastníci dohromady poslali českým rodinám přání do dalších 100 let jejich existence: Přejeme rodinám, aby byly šťastné a měly mnoho dětí, aby měly stabilitu a optimismus, aby byly soudržné, podporované a respektované, aby byly reálné, tedy aby žily, nesobecké, harmonické, radostné, proaktivní, tolerantní, svobodné a samostatné.

Za záštitu, již konferenci 100 let české rodiny poskytli, děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy a Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Zároveň posíláme velké díky všem, kteří se na organizaci akce podíleli.

dav   dav

 dav   dav

29. Březen, 2018

Konference 100 let české rodiny – 16. a 17. 4. 2018

 

Rádi bychom Vás pozvali na VIII. ročník tradiční odborné konference Aktuální otázky rodinné politiky a praxe, tentokrát s podtitulem 100 let české rodiny.

TERMÍN: 16.–17. 4. 2018

MÍSTO: Velká zasedací síň Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2

Konference, kterou pořádá z. s. DOMUS – Centrum pro rodinu jako akreditovaná vzdělávací instituce, je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře. Konference probíhá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí, dále s Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, s odborníky Slezské univerzity Katovice, Katolické univerzity Ružomberok, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a dalšími odborníky.

TEMATICKÉ OKRUHY:

 • Historie české rodiny, dědické řízení, dítě v NOZ
 • Vzdělávací systém
 • Ekonomika rodiny – dávkové systémy
 • Sexuologie, adiktologie
 • Sociální učení, sociální pedagogika
 • Volnočasové aktivity a další

K účasti na konferenci jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.

Záštitu nad konferencí převzali primátorka hlavního města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, M.A., MBA, a hejtman Plzeňského kraje Bc. Josef Bernard.

Bližší údaje budou postupně doplňovány.

Pozvánka na konferenci

Program konference – Změna programu vyhrazena.

Přihlašovací formulář

Záštita hejtmana Plzeňského kraje – Bc. Josef Bernard

Záštita primátorky hlavního města Prahy  Mgr. Adriana Krnáčová, M.A., MBA

29. Březen, 2018

Konference 2018 – důležité upozornění

 

Důležité upozornění. V pozvánce na konferenci byla chybně uvedena e-mailová adresa pro přihlášení. Pokud jste se přihlašovali přes e-mailovou adresu a  přihlašovací e-mail se Vám vrátil jako nedoručený, zašlete jej znovu na adresu domus@domus-cpr.cz. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Tým organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s.

12. Březen, 2018

Konference VIII. 2018

POZVÁNKA NA VIII. ročník tradiční odborné konference Aktuální otázky rodinné politiky a praxe, tentokrát s podtitulem

100 let české rodiny

 

TERMÍN: 16.–17. 4. 2018

MÍSTO: Velká zasedací síň Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2

Konference, kterou pořádá z. s. DOMUS – Centrum pro rodinu, jako akreditovaná vzdělávací instituce, ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajského úřadu Středočeského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí, dále s Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, s odborníky Slezské univerzity Katovice, Katolické univerzity Ružomberok, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a dalšímu odborníky, je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře.

TEMATICKÉ OKRUHY:

 • Funkce rodiny – ekonomická
 • Funkce rodiny – biologická
 • Funkce rodiny – výchovná
 • Funkce rodiny – vzdělávací
 • Historie a právo rodiny
 • Zkušenosti ze zahraničí

K účasti na konferenci jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.

Bližší údaje budou postupně doplňovány.

Pozvánka na konferenci 2018