Zrušení výběrového řízení

Dne 10. 4. 2015 ve 14.00 uplynula lhůta pro podání nabídky ve vyhlášeném a řádně zveřejněném výběrovém řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:  „Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice“ konané v rámci projektu „Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“ reg. číslo MGS/B3/2014.

Zadavatel konstatuje, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena v písemné ani elektronické podobě žádná nabídka. Tímto se výběrové řízení ruší. V Plzni dne 10. 4. 2015