ZMĚNA MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy COVID-19 vláda ČR vydala usnesení č. 239, kterým s platností od 18. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu nařídila dočasně uzavřít sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dochází ke změně týkající se možnosti dálkově, tj. bezkontaktně službu provozovat. A to na základě usnesení č. 462 ze dne 24. 4. 2020. Ambulance, které probíhají ve středu na pobočkách ve Stodě, Klatovech, Rokycanech a Tachově v době od 13 do 16 hodin a v pondělí a ve středu na pobočce v Plzni od 9 do 12:30 a od 13 do 17 hodin, jsou nadále uzavřeny.

V případě podpory a pomoci se na nás obracejte v rámci vám známých vzdálených kontaktů (např. telefon 725 905 990, e-mail sonafilipova@domus-cpr.cz).

Více informací k rozvolňování opatření naleznete zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-navrhuje-plan-rozvolneni-opatreni-v-socialnich-sluzbach-zavedenych-kvuli-pandemii-covid-19.