Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

DOMUS – Centrum pro rodinu vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon“), a v souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 5 téhož na „Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice“ Požadavky na zpracování nabídky a další potřebné informace jsou obsaženy v uvedené zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást výzvy. Nabídka musí být doručena doporučeně poštou nebo osobně nejpozději do 14.00 hodin dne 10. dubna 2015 na doručovací adresu: Černická 9, Plzeň. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou vyřazeny. Osobně lze doručit nabídku pouze ve dnech 8. dubna 2015 od 9.00 do 13:00 a 10. dubna od 12:00 do 14:00.

zadání veřejné zakázky ke stažení zde

Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Romana Svobodová, ředitelka

E-mail: romanasvobodova@domus-cpr.cz

Telefon:  +420 733 733 061

Kontaktní osoba pro osobní převzetí nabídky: Ing. Michaela Mrázková

E-mail: michaelamrazkova@domus-cpr.cz

Kontaktní osoba pro dotazy k obsahu Výzvy: Mgr. Ivana Mičínová

E-mail: ivana.micinova@domus-cpr.cz