• Opakují se Vám stále stejné situace a nevíte, jak z nich ven?
  • Chcete změnu, ale nejste si úplně jistí kroky k ní?
  • Máte potíže v soužití s partnerem, dětmi, vrstevníky?
  • Čelíte nějaké ztrátě (úmrtí, rozvod, rozchod s partnerem, změna zdravotního stavu apod.)?
  • Pomohla by Vám podpora odborníka?

Terapeutická podpora je určena pro jednotlivce (děti i dospělé), partnerské páry nebo celé rodiny, které se ocitnou v náročné životní situaci, na kterou nechtějí být sami, nebo cítí, že je potřeba něco ve svém životě změnit, aby se jejich život zlepšil.

Jedná se o terapeutické provázení, podporu, porozumění nebo o hledání řešení, jak zvládnout náročnou situaci a úkoly, před kterými se člověk ocitne. Terapeutická podpora může mít krátkodobý charakter zaměřený na řešení, navazující na určitou životní situaci nebo období, nebo může mít i delší trvání dle potřeby a náročnosti situace. Je to také podpora bilancování, rekapitulace, nastavení nových pravidel vzájemného fungování a hranic a pomoc v udržení toho, co fungovalo a funguje.

Situace, ve kterých se na nás můžete obrátit:

Osobní témata

  • jakékoli životní změny, se kterými se člověk obtížně vypořádává – ztráta či změna práce, rozchod s partnerem, rozvod, konflikty v soužití, potíže s výchovou dětí, změna školy, změna životního stylu, změna zdravotního stavu apod.

Rodinné a partnerské situace

  • příchod či odchod člena domácnosti, změna v chování dítěte, změny v souvislosti s vývojem dětí, změna v souvislosti s onemocněním člena rodiny…

Udržovací podpora

  • při stěhování, po skončení osobních či rodinných krizí, po akutních fázích závislosti (počítače, alkohol…)

Terapeutická podpora je obsahem podobná poradenství, ale pracuje se rozdílnou formou, rozhovor se zabývá zejména hledáním možností a nevyužitého potenciálu.

Nebuďte v tomto náročném období sami bez pomoci. Nabízíme Vám psychoterapeutickou podporu. Kontaktujte Vašeho klíčového pracovníka nebo se na nás obraťte e-mailem na adresu domus@domus-cpr.cz či telefonicky na čísle 734 256 589.

Sociální služby jsou poskytovány dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ZDARMA. Terapii poskytují odborníci s terapeutickým vzděláním.

Pro více informací o formách a metodách klikněte níže: