Světový den sociální práce

Už třicet let vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) Světový den sociální práce. Tento den připadá vždy na třetí úterý v březnu, letos tedy na 17. března. Světový den sociální práce upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a její celospolečenský význam. V roce 2015 je tématem Světového dne Podpora důstojnosti člověka a hodnota lidství. Sociální práce má v ochraně lidské důstojnosti a lidských práv, deklarovaných Listinou základních práv a svobod, své nezastupitelné místo. Podporuje prosazování lidských práv pro všechny, vzájemnou úctu, respektování odlišných názorů, možnost svobodně se vyjádřit. Letošní téma vychází z Mezinárodního manifestu (The Global Agenda), který vznikl ve spolupráci tří organizací, a to Mezinárodní federace sociální pracovníků (IFSW), Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW) a Mezinárodní rada pro sociální péči (ICSW).