Služby organizace DOMUS pokračují i v nouzovém stavu

Nouzový stav neznamená stopku pro činnost organizace DOMUS, jedeme dál. Služby sanace rodiny, náhradní rodinné péče i odborné služby s poradenstvím pokračují prozatím bez přerušení, pouze s omezeními vzhledem k současné epidemiologické situaci. Vzhledem k prevenci šíření viru COVID-19 je třeba dodržovat určitá opatření.

Žádáme klienty, kteří se necítí zdravotně dobře, a zejména ty, kteří mají zvýšenou teplotu a vykazují známky infekčního onemocnění, aby toto oznámili své klíčové pracovnici a po vzájemné dohodě využili možnost poskytnutí služby s pomocí dálkového přístupu (telefon, e-mail, Skype).

Do prostor organizace DOMUS v Plzni v Černické ulici i na jednotlivé pobočky je v současné době  zakázán vstup osobám bez ochrany úst a nosu (rouška, respirátor apod.), osobám vykazujícím příznaky COVID-19, lidem, kteří jsou v karanténě, nebo kteří ví, že byli v nedávné době v kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19.

Preferovány jsou kontakty ve venkovních prostorech. Při setkáních s klienty pracovníci dodržují předepsané rozestupy i maximální počty osob na jednom místě. Konzultovny organizace pravidelně desinfikujeme.

Vnímáme, že současný stav může být pro řadu rodin obtížný, dostávají se do vyhrocených situací, dětem se ruší školní vyučování, kroužky, rodiče se potýkají s nejistotou v zaměstnání. Nabízíme svoji pomoc a podporu, možná ji potřebujete více než kdy jindy.