Jak televize pomohla dívce chodit ven

Už přes dva roky spolupracujeme s rodinou, kde vyrůstají dvě dívky s poruchou autistického spektra. Rodiče si nevěděli rady s jejich výchovou, spolupracovali snad se všemi odborníky, ale bez úspěchu. Jejich mladší dcera úplně odmítala chodit ven, nenavštěvovala ani lékaře. Odborníci upozorňovali rodiče na to, že každé dítě, a zejména dítě s poruchami autistického spektra, potřebuje žít v harmonickém prostředí. Rodiče přiznali, že se denně kvůli výchově dětí hádají. Terapii otec odmítl, matka sama navštěvovala psychiatra a bylo třeba ji podporovat ve zvýšení sebedůvěry. V klidném domácím prostředí se pak podařilo mladší dceru motivovat, aby chodila ven. Pozitivní motivací se stala televize. Dívka se na ni velmi ráda dívá. Společně s její matkou jsme nastavili pravidlo, že když jde ven, může si pak pustit televizi. Dívka byla s matkou minulý týden u lékaře. Matka uvedla, že zvládla dceru sama obléknout a bez problémů dovést na vyšetření, což se dříve zdálo jako nemožné.

 

Podpora rodiny v rozvodu

Na organizaci se obrátili rodiče dvou dětí ve věku 10 a 13 let. Po vzájemné dohodě se rozhodli pro rozvod manželství. V době, kdy vyhledali odbornou pomoc, fungovala rodina odděleně již pět měsíců. Obě děti zůstaly v péči matky a s otcem se vídaly pravidelně po vzájemné domluvě. Rodiče spolu jen málo komunikovali a domluva na výchově dětí byla velmi omezená. Důvodem jejich návštěvy bylo zhoršení psychického stavu dcery. Byla plačtivá, začala se bát věcí a situací, které již dříve dobře zvládala, objevovaly se u ní psychosomatické potíže – bolesti hlavy a břicha, kvůli kterým často chyběla ve škole. Dívka začala navštěvovat psycholožku organizace a po pár setkáních se ukázalo, že s rozpadem rodiny nebyla smířená, trápila se výčitkami, že rozvod mohla zapříčinit nějakým svým nevhodným chováním, pociťovala silný stesk po otci a původním bytě, kde celá rodina bydlela. Protože neuměla tyto pocity vyjádřit a sdělit rodičům, potlačila je a objevily se u ní v podobě bolestí břicha, hlavy. S dívkou psycholožka pracovala především na podpoře vyjádření jejích pocitů, možnosti je ventilovat, a tak se s rozpadem rodiny začít smiřovat. Rodiče byli v samostatných konzultacích vedeni k vzájemné spolupráci a komunikaci tak, aby domluva neprobíhala přes děti a nezatěžovala je. Po šestiměsíční podpůrné práci s dívkou i jejími rodiči bolesti břicha a hlavy vymizely. Podařilo se nastavit větší četnost setkávání otce s dcerou a podpořit komunikaci rodičů v zájmu obou dětí. Na úplné smíření se s rozpadem rodiny bude dívka i ostatní členové rodiny potřebovat mnohem více času.

 

Podařilo se obnovit vztah mezi tátou a synem

Během roku 2017 se podařilo téměř u poloviny klientů v rozvodové situaci dojít ke společné dohodě týkající se výchovy dětí. Z těchto případů byl velmi pěkný příběh rodiny, ve které došlo k přerušení kontaktu otce se synem na dobu delší než rok. Po intervenci soudu a OSPOD, který nařídil rodičům se synem spolupráci s naší organizací, začala terapie pro syna a otce k podpoře obnovení kontaktů a zejména k obnovení vztahu. K opětovnému pravidelnému kontaktu otce se synem došlo s přispěním všech již po dvou měsících.

 

Nejen bydlení, ale i práce

Obrátila se na nás matka žijící se svými dvěma dětmi v azylovém domě s prosbou o podporu při hledání bydlení. Během spolupráce se nám podařilo zajistit jí zaměstnání. Mohla do něj ale nastoupit až v době, kdy by měla své vlastní bydlení. Otevírací doba azylového domu totiž neodpovídala požadavkům zaměstnavatele. Podpořili jsme matku při podání žádosti o nadační příspěvek, který jí byl přiznán, a získala tak finance na úhradu kauce a dvou nájmů. Díky tomu jsme pro ni našli bydlení v relativně krátké době. V současné době žije i se svými dětmi v nájemním bytě, každý den chodí do práce, stala se samostatnou.

 

Matka samoživitelka, 3 děti

Obrátila se na nás maminka se třemi dětmi ve věku 2 roky, 3 roky a 6 let. Děti byly ohroženy zejména nedostatečnou výživou, nevyhovujícími hygienickými podmínkami a nezajištěním zdravotnické péče. Prostřednictvím spolupráce se sociální pracovnicí se nám podařilo, že si maminka osvojila zásady správné výživy dle věku dětí a vhodné hygienické návyky. Také jsme společně zajistili pravidelnou lékařskou péči. Nejstarší z dětí začalo navštěvovat přípravnou třídu na ZŠ a dochází na logopedii.

 

Rodina pěti dětí

O naše služby požádali rodiče, kteří mají v péči 4 děti ve věku 17 měsíců, 4 roky, 6 let a 7 let. Nejstarší dcera (16 let) je umístěna v dětském domově, kontakt s ní téměř neprobíhal. S rodinou jsme spolupracovali na rozvoji dětí vzhledem k věku a dále na podpoře kontaktů matky s její 16letou dcerou. V průběhu spolupráce jsme pomohli při zajištění základních dávek, čímž se zlepšila finanční situace rodiny a také se snížila frustrace rodičů. Finanční prostředky umožnily dětem navštěvovat volnočasové aktivity (např. 6letý syn začal docházet na fotbal). Klientka se díky naší podpoře výrazně osamostatnila, je schopna samostatně jednat například se ZŠ, kam dochází její 7letá dcera. Matka již působí sebejistě, samostatně dokládá potřebné dokumenty na úřad práce či státní sociální podporu. Sociální pracovnice Domus – Centrum pro rodinu pomohly rodině zajistit také mateřskou školu pro 6letého chlapce v předškolním věku. Na podporu vztahů matky s dcerou umístěnou v dětském domově proběhly tři případové konference, na kterých se nastavovala pravidla víkendového setkávání. Kontakt matky a dcery byl výrazně podpořen, nyní jsou v pravidelném osobním i telefonickém kontaktu. Dívka byla v rodině také o Vánocích. Matka si chce dále požádat, aby k ní dívka mohla jet na celé letní prázdniny. Společně začaly uvažovat nad žádostí o zrušení ústavní výchovy. V tomto směru spolupráce s rodinou pokračuje.