1. Podpora, kterou rodinám poskytujeme
  • Doprovázení v náročné životní situaci
  • Získání nadhledu nad současnou situací a pomoc s hledáním možných zdrojů řešení společně s jejich případnými riziky
  • Sestavení individuálního plánu podpory rodiny
  • Svolávání případových konferencí pro koordinaci odborníků, kteří rodinu podporují, nebo pro hledání zdrojů podpory rodiny v její náročné situaci
  • Nácvik a upevnění sociálních dovedností
  • Zprostředkování odborné pomoci – více zde
  • Základní poradenství pro rodinu v oblasti hospodaření, bydlení, zajištění sociálních dávek, komunikace s úřady a institucemi
  • Poradenství v oblasti péče o dítě
 2. Fakultativní služby
  • Mediace a terapie a podmínky, za kterých jsou poskytovány – více zde
 3. Tým pracovníků v oblasti sanace rodiny
  • Služba sanace rodiny je poskytována rodinám v oblasti našich poboček. Kontakty na zaměstnance na těchto pobočkách naleznete zde
 4. Mýty a fakta o sanaci rodiny
 5. Jak pomáháme my – příklady dobré praxe
 6. Jak můžete pomoci i vy
  • Tady bych dala odkaz na sponzory a uvedla bych, že je možné předat i peněžní dar na konkrétní pomoc rodině – např. zajištění volnočasové aktivity či kulturní aktivity, pomůcek pro rozvoj motoriky, ošacení či případně zajištění odborného školení pracovníků, nákup odborných knih pro podporu rodiny apod.