Jste rodina s dětmi mladšími 18 let?
Ocitáte se v nepříznivé životní situaci, kterou nedovedete řešit vlastními silami?

Budeme se Vám věnovat a pomůžeme Vám stabilizovat obtížnou situaci v rodině. Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti podpory rodin s dětmi.

V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nabízíme:

 • výchovné a pracovní činnosti s dětmi – např. podpora dítěte k pozitivnímu přístupu k domácím povinnostem, posilování zodpovědnosti dítěte úměrně věku apod.
 • pracovně výchovné činnosti s dospělými – např. podpora rodičů při stanovení základních pravidel, podpora rodičů a nácvik péče o dítě s ohledem na jeho potřeby a vývojové období apod.
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dítěte
 • podporu při zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí – např. podpora při přípravě na povinnou školní docházku, podpora při vytváření podmínek pro školní přípravu apod.
 • podporu při zajištění volnočasových aktivit pro děti – např. podpora a pomoc při vyhledávání finančně i místně dostupných volnočasových aktivit
 • doprovázení a podporu v kontaktech se společenským prostředím
 • podporu při předcházení umístění dítěte do ústavní péče
 • podporu a pomoc při vytvoření podmínek pro návrat dítěte z ústavní péče
 • podporu a pomoc při zvládání krizových situací
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. poskytnutí informací o možnosti čerpat dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, včetně pomoci při vyplnění potřebných formulářů apod.
 • pomoc a podporu při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou – např. podpora rodičů při kontaktu s dítětem umístěným mimo rodinu apod.
 • pomoc a podporu při dalších aktivitách týkajících se sociálního začleňování – např. poskytnutí informací o službách ÚP, doprovázení na úřady a instituce apod.

V rámci programu Sanace rodiny poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsme registrovanou sociální službou, uvedenou v registru poskytovatelů sociálních služeb.