Rodinná terapie je metoda psychoterapie, která se nedívá na klienta jako na jednotlivce, ale pohlíží na něj jako na součást určitého, konkrétního rodinného systému. Pracuje tedy s celým rodinným systémem a problémy jednotlivce dává do souvislostí s fungováním tohoto celku, neboť je rodina systém propojený a její členové se vzájemně ovlivňují. Změna u jednoho vyvolá změnu v celém systému. V rámci terapie se pak snažíme navodit takové změny, které povedou k uzdravení rodiny. Například změnou ve způsobu vzájemné komunikace, interakce mezi členy, náhledu na vzniklé problémy a jejich příčiny, nalezením a posílením vlastních zdrojů rodiny apod.

  • Čelíte tíživé životní situaci?
  • Cítíte, že potřebujete v životě změnu?
  • Zdá se Vám, že se se svými starostmi točíte v kruhu?
  • Míváte někdy pocit, že svými problémy příliš zatěžujete své blízké?
  • Řešíte problémy v širší rodině?
  • Trpíte Vy nebo člen rodiny chronickou, dlouhou dobu zatěžující a stále se vracející nemocí?
  • Řešíte soužití s více dětmi z různých vztahů?
  • Řešíte problémy složené rodiny?

Nebuďte v tomto náročném období sami bez pomoci. Nabízíme Vám psychoterapeutickou podporu. Kontaktujte Vašeho klíčového pracovníka nebo se na nás obraťte e-mailem na adresu domus@domus-cpr.cz či telefonicky na čísle 734 256 589.

Sociální služby jsou poskytovány dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ZDARMA, při splnění zákonných podmínek.