Kluci a holky – vy úplně malí i vy skoro dospělí,

vítejte na stránce, která je určena právě vám. Chceme vám představit naši organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu. Záleží nám na tom, abyste věděli, co od nás můžete čekat a v čem vám můžeme pomoci.

Začneme od názvu: DOMUS znamená latinsky dům – pevnou stavbu se základy, místo, kde najdete bezpečí, lásku, klid, teplo, svůj pokoj… A my se snažíme přispět k tomu, aby se vám ve vašich domovech hezky žilo, ať už bydlíte u rodičů, u tety, babičky, staršího sourozence, nebo náhradních rodičů. Abyste vyrůstali v bezpečí a měli jste se fajn.

 

DOMUS a pěstounská péče

Některé děti nežijí s rodiči, kterým se narodily. Možná o rodiče přišly nebo se o ně rodiče neuměli a nemohli postarat tak, jak by bylo potřeba. Tyhle děti nutně potřebují někoho, u koho budou v bezpečí, kdo je bude mít rád, kdo jim večer přečte pohádku, namaže jim svačinu do školy, dá jim pusu, pohladí je…, ale také je naučí dodržovat domluvená pravidla, umožní jim chodit pravidelně do školy… A tak často vyrůstají v pěstounské péči u některého ze svých příbuzných nebo u náhradních rodičů.

O pěstounské péči rozhoduje soud. Jsou s ní spojené určité výhody (například finanční odměna pro dospěláky), ale také povinnosti (třeba ta, že se dospěláci i ve svém věku musí dále učit, jak o děti správně pečovat). Každý pěstoun musí spolupracovat s takzvanou doprovázející organizací, kterou je právě DOMUS. Nařizuje mu to zákon. A pracovník nebo pracovnice DOMUSu přijíždí do rodiny alespoň jednou za dva měsíce. Může i častěji, pokud je to potřeba.

 

Kdo to k nám vlastně jezdí a proč?

Pracovníkovi, který do rodiny pravidelně jezdí, se říká klíčový. V organizaci DOMUS se přesněji jedná o klíčovou pracovnici (muži u nás zkrátka došli). Taková klíčová pracovnice (můžeme jí říkat i ´Klíčenka´) bývá dost fajn, dopředu se ohlásí na návštěvu, probírá s dospěláky i dětmi, jak se mají, co se změnilo v období, kdy se neviděli, jak to jde ve škole, co rodina podniká ve volném čase, jestli se neobjevily nějaké problémy, se kterými potřebují pomoci. Někdy si zahraje s dětmi zajímavou hru, namalují si obrázek, s puberťáky proberou módní trendy či první lásky. Klíčové pracovnici jde o to, aby se dětem v rodině dobře žilo. Mohou se jí svěřit, když je něco trápí i když mají z něčeho radost.

Je potřeba zdůraznit, že pro pracovníky DOMUS platí takzvaná mlčenlivost. To znamená, že informace, které se dozvědí, neříkají nikomu dalšímu. Když se jim dítě s něčím svěří a je potřeba řešit to dále, přímo s holkou nebo klukem se domluví, co a komu řeknou. Své klíčové pracovnici může dítě věřit.

 

Řešíš problém?

Nevíš si rady? Potřebuješ pomoci? Nemáš, komu se svěřit? Obrať se na svoji klíčovou pracovnici. Zavolej jí, prozvoň a zavolá ti zpátky. Napiš jí SMS, e-mail nebo na WhatsApp, určitě se ti ozve. Je tady nejen pro dospěláky, ale i pro vás, co ještě třeba chodíte do školy. Můžete společně probrat věci týkající se školy, vztahů v rodině či v partě a spoustu dalšího. Z každého problému je cesta ven, jen je někdy těžší ji najít.

 

Odborná pomoc, krátkodobá pomoc, respitní péče, vzdělávání pěstounů… Co to všechno je?

Mezi dospěláky (pěstouny) a organizací DOMUS je sepsána dohoda. Ta je dost dlouhá, podrobná a obsahuje slova, kterým děti ne vždy rozumí. Vybíráme ty, které mohou zaslechnout při návštěvě klíčové pracovnice a měly by vědět, co znamenají:

Pomoc při zajištění péče – Může se stát, že dospěláci si potřebují vyřídit důležité věci (dojít si na úřad, k lékaři) a nemají kolem sebe nikoho, kdo by jim pohlídal dítě, o které pečují. DOMUS pak takové hlídání zajistí.

Odborná pomoc – Někdy se dospěláci nebo děti ocitnou v situaci, kdy je potřeba, aby jim pomohl odborník, který má vystudovanou potřebnou školu a je zkušený v některé z oblastí, kde už se třeba klíčová pracovnice trochu ztrácí. A tak je možné domluvit se na pomoci právníka, psychologa, speciálního pedagoga apod.

Respitní péče – Dospěláci mají právo odpočinout si od péče o děti, která je celodenní a celoroční. A tak děti třeba vyrážejí na letní tábor, který jim DOMUS proplácí. To znamená, že pro dospěláky zajistí respitní (úlevovou) péči.

Vzdělávání pěstounů – Dospěláci, kteří se stali pěstouny, mají povinnost 24 hodin ročně se vzdělávat, aby o děti pečovali co nejlépe. Chodí na přednášky a besedy, jezdí společně s dětmi na víkendové nebo týdenní pobyty.

Sounáležitost dítěte s osobami blízkými – Děti vyrůstající v pěstounské péči mají právo vídat se se svými rodiči a příbuznými. Pokud to není možné nebo to není bezpečné, mají právo na informace o své biologické rodině.

 

Co když se dětem něco nelíbí?

I holky a kluci mají právo si stěžovat, pokud jim něco vadí, někdo jim ubližuje, s něčím nesouhlasí. Mohou si o tom promluvit se svojí klíčovou pracovnicí nebo mohou napsat e-mail na domus@domus-cpr.cz či zavolat ředitelce DOMUSu Romaně Svobodové na telefonní číslo 733 733 061.

Děti mají svá práva, která jsou stejně důležitá jako práva dospělých (a někdy možná i důležitější). Více o právech dětí najdete v kreslených videopříbězích https://www.youtube.com/channel/UCIS5pp8wElLlmwc4tX8BQng.