Preventivní opatření týkající se výskytu onemocnění COVID-19

Vážení klienti, zájemci o naše služby, spolupracovníci,

s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace týkající se výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 zavádíme od 10. 3. 2020 od 18:00 do odvolání v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 a souvisejících nařízení vlády v rámci preventivních opatření níže uvedené postupy:

  • Konzultace budou probíhat přednostně v našich prostorách (pobočky Plzeň, Tachov, Klatovy, Rokycany, Stod – kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách https://domus-cpr.cz/o-nas/pobocky-2/). V případě, že nemá klient či zájemce o služby možnost dopravit se automobilem na pobočku, proběhne jednání v místě jeho bydliště, případně bude jednání přesunuto na pozdější termín, bude-li to situace umožňovat.
  • S klienty a zájemci o služby, kteří se v období od 1. 3. 2020 vrátili ze zahraničí či byli v kontaktu s osobou, která se vrátila ze zahraničí, budou realizovány telefonické konzultace či jednání s ohledem na snížení rizika případného přenosu výše popsaného viru.
  • Zájemci o služby organizace nás mohou kontaktovat na telefonních číslech: 734 310 259, 734 256 588. Klienti organizace Domus – Centrum pro rodinu, z. s., získají více informací od svého klíčového pracovníka.

Program náhradní rodinná péče:

  • Rušíme veškeré vzdělávací semináře pořádané na pobočkách organizace, abychom snížili riziko kumulace velkého počtu osob a s tím související možnosti nakažení. Vzdělávání bude realizováno jinou formou dle domluvy s klíčovým pracovníkem.

V souvislosti s výše popsaným žádáme naše klienty, zájemce o naše služby a spolupracovníky, kteří se v období od 1. 3. 2020 vrátili ze zahraničí či byli v kontaktu s osobami, které se vrátily ze zahraničí, aby s touto informací kontaktovali naše zaměstnance a nedomlouvali si osobní schůzky či zrušili již schůzky domluvené.

V případě, že máte příznaky onemocnění COVID-19 (kašel, potíže s dýcháním, teplota), nechoďte osobně ke svému obvodnímu lékaři ani do nemocnice, ale kontaktuje telefonicky krajskou hygienickou stanici a dbejte jejích pokynů:

Plzeň-město: 377 155 100/106/107

Domažlice: 379 723 421

Klatovy: 376 370 624

Plzeň- jih: 377 155 205

Rokycany: 371 709 430

Plzeň-sever: 377 155 204

Tachov: 374 732 518

Infekční klinika FN Plzeň: 377 402 264 (NON STOP), Krajská hygienická stanice: 724 090 060

Uvedené postupy jsou platné do odvolání. O změnách situace Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek www.domus-cpr.cz. Celá tato situace je o rozumném předcházení možným rizikům a osobní odpovědnosti každého z nás.