MAXÍK Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

Máte dítě, které navštěvuje mateřskou školu?
Chcete jej dobře připravit na vstup do školy nebo mu byla již odložena školní docházka?

Pokud ano, víte, že příprava pro úspěšný vstup do první třídy může být náročná. Nabízíme Vám ucelený program, který rozvíjí dítě v těchto oblastech:

Motorický rozvoj – stabilní držení těla – sezení i postoj – zvládnutí rovnováhy, zdravé dýchání

Grafomotorický rozvoj – správný úchop psací potřeby, vedení cíleného pohybu ruky ve směru psaní, uvolnění velkých kloubů k psaní

Percepční rozvoj – v oblasti zrakové i sluchové, umožňuje základní orientaci v prostředí nebo v aktuální situaci pomocí kartiček s obrázky a listů s úkoly

A kdo je to Maxík? Maxík je barevný panáček, který dítě celým programem provází a pomáhá mu se cvičením, kreslením, správnou výslovností, s vyjadřováním i plněním úkolů. Dítě se učí uvědoměle a systematicky pracovat, všímat si své práce a zhodnotit ji, také umí lépe řešit situace, ke kterým dříve potřebovalo rodiče, stává se samostatnějším.

Autorkami programu jsou Mgr. Pavla Bubeníčková a PaeDr. Zdeňka Janhubová, proškolenými osobami organizace DOMUS – Centrum pro rodinu jsou Mgr. Bc. Romana Svobodová a Mgr. Martina Rousová.