Pozvánka na konferenci Otázky rodinné politiky a praxe

POZVÁNKA NA VII. ročník tradiční odborné konference Otázky rodinné politiky a praxe s podtématem

Praktické otázky výkonu dětských práv

TERMÍN: 23. 3. 2017

MÍSTO: Krajský úřad Plzeňského kraje, Zastupitelský sál, Škroupova 18

Pořadatel: DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., Černická 7, Plzeň, akreditovaná vzdělávací instituce

Cíl: Tradiční setkání odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře

Partneři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Zdeněk Honz, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí.

TEMATICKÉ OHRUHY:

  • Vnímání dětských práv v toku času
  • Dítě jako dědic
  • Význam střídavé péče – jak hájit nejlepší zájem dítěte?
  • Matka samoživitelka a dopad její socioekonomické situace na rozvoj dítěte
  • Hlasy dětí – a co s tím uděláme? – Projekt na uplatňování dětských práv v praxi
  • Právo na vzdělání – a současné priority inkluze

K účasti na semináři jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

PROGRAM KONFERENCE:

Čtvrtek 23. 3. 2017 od 9:30 do 17:30 hodin

Aktuální informace o konferenci a podrobný program můžete sledovat na internetových stránkách www.domus-cpr.cz, kde také najdete orientační mapu místa konání konference. O účasti na konferenci obdržíte potvrzení, které lze započíst do vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111 odst. 2e zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášení účastníci obdrží program semináře a další informace elektronickou poštou počátkem měsíce března. Těšíme se na Vaše přihlášky co nejdříve, kapacita semináře je omezena počtem míst v sále. Účast na konferenci je zdarma.

Přihlášky můžete zasílat poštou na adresu: DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., Černická 7, 301 00 Plzeň, elektronicky na info@domus-cpr.cz, nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Na setkání s Vámi se těší tým pracovníků DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., a ředitelka spolku

Mgr. Romana Svobodová
ředitelka spolku
V Plzni dne 5. 1. 2017