Organizace Domus – Centrum pro rodinu, z. s., se stala spolupracujícím subjektem v rámci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II podpořeným z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Operační program potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí podporuje sociální soudržnost a snaží se o naplnění cílů spojených se snížením počtu osob žijících pod hranicí chudoby nebo v podmínkách materiální nedostačivosti, tj. osob ohrožených chudobou či sociálním vyloučením, a to prostřednictvím poskytování potravinové a materiální pomoci spojeném s činností, která podporuje sociální začleňování nejchudších osob. Projekt je realizován v letech 2016–2019.