Podpora nestátních neziskových organizací ve zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací oblasti.