O projektu:

Naše organizace se zaměřuje na cílovou skupinu rodiny s dětmi. Od počátku naší existence se snažíme hledat nové metody a přistupovat k naší práci tak, abychom co nejvhodnějším způsobem pomohli dětem a jejich rodičům a podpořili je v jejich obtížné situaci. Česká právní úprava je sice jednoznačná, ale vztahy, krizové situace a hlavně emočně vypjaté prostředí přinášejí řadu komplikací, které mohou vážně poškodit budoucí životy dětí a současně mají vliv na psychiku dospělých. A proto je zásadní otázkou úprava poměrů k dítěti před a po rozvodu či rozchodu rodičů. A to zejména s ohledem na potřeby dítěte. I proto jsme se rozhodli zareagovat na stupňující se složitost rozvodových řízení a rozpady nesezdaných párů, které mají děti prostřednictvím nových přístupů ve zmiňované oblasti, a to tzv. cochemské praxe.

Komu je pomoc směřována?

Rodičům, kteří se nedokážou sami domluvit na úpravě všech podmínek v době rozchodu či u nich došlo po rozvodu k významným změnám, například řeší nové partnery, zájmové aktivity dětí, nástup do školy apod. Nabízíme pomoc a podporu při uzavírání dohod spojených s péčí o dítě, kontaktech s dítětem a trávením volného času, výživném a dalších aspektech, které jsou pro dítě i rodiče důležité.

Pokud potřebujete více informací či řešíte obdobnou situaci, neváhejte se na nás obrátit.

Tel: 734 256 589

E-mail: kochem1@domus-cpr.cz

Projekt Podpora rodiny v krizové situaci rozvodu či rozchodu rodičů je finančně podporován Krajským úřadem Plzeňského kraje a statutárním městem Plzeň z dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019.

DĚKUJEME ZA PODPORU.