Porucha pozornosti bez aktivity nebo také ADD (zkratka anglického „Attention Deficit Disorder“) je označení poruchy bez hyperaktivity.

Projevuje se prostřednictvím vývojových potíží ve fungování operací vyžadujících plánování, zaměření, předvídání a udržení pozornosti a sebeovládání a přetrvává v období dospívání často až do dospělosti.

Děti s ADD se nedokážou déle soustředit na jednu věc, rychleji se unaví, nevydrží u zadaného úkolu dlouho a mívají potíže s jeho dokončením. Většinou si nedokážou z mnoha podnětů vybrat ty podstatné a věnují pozornost všemu, co jejich smysly zachytí. Tato nadměrná stimulace je zatěžuje, a rychle se tak unaví.

Má vaše dítě potíže s/se:

 • soustředěním na úkol
 • plněním úkolu v zadané době nebo zadaným způsobem
 • zaznamenáním pokynů k plnění úkolu
 • snadným odvedením pozornosti jinými podněty
 • určitým „vypnutím“ pozornosti, které bývá nesprávně zaměňováno s negativním hodnocením
 • nevyrovnaností
 • nepořádkem ve věcech
 • ztrácením věcí a pomůcek apod.

Tyto projevy mohou být zaměňovány za nevychovanost, lenost, drzost, neochotu apod. Častým problémem tak bývá sociální chování dítěte, neboť je oslabena schopnost sebeovládání.

Obraťte se na nás, pomůžeme vám s:

 • porozuměním diagnózy
 • nastavením režimu a komunikace s dítětem
 • nácviky pozornosti
 • nácviky vedoucí k sebeovládání

Sociální služby jsou poskytovány dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ZDARMA, při splnění zákonných podmínek.

Kontaktujte Vašeho klíčového pracovníka nebo se na nás obraťte e-mailem na adresu domus@domus-cpr.cz či telefonicky na čísle 734 754 049.