Párová terapie je metoda psychoterapie, která pracuje nejčastěji s párem, tedy dvojicí lidí, kteří řeší společný vztahový problém. Nejčastěji se jedná o životní/manželský pár, ale může to být i pár matky/otce a dcery/syna. Při této formě terapie se pracuje se vzájemnou interakcí klientů. Klienti jsou vedeni k otevřené komunikaci vůči sobě navzájem, jasnému sdělování svých potřeb a přání, k empatii k druhému a schopnosti vidět situaci jeho úhlem pohledu s projevením vzájemného respektu. V konečném důsledku vede terapie k podpoře společného my namísto já/ty, nebo alespoň ke kultivované domluvě nebo slušnému rozchodu.

  • Čelíte tíživé životní situaci?
  • Cítíte, že potřebujete v životě změnu?
  • Zdá se Vám, že se se svými starostmi točíte v kruhu?
  • Míváte někdy pocit, že svými problémy příliš zatěžujete své blízké?
  • Jste Vy (nebo Váš partner) dlouhodobě nespokojeni v partnerském vztahu?
  • Je váš společný život provázen neustálými konflikty a hádkami?
  • Máte pocit, že je váš vztah narušován žárlivostí?
  • Přemýšlíte o rozvodu a zvažujete, zda je tou správnou cestou? Rozvedli jste se a nevíte, co dál?
  • Nemůžete se dohodnout o další výchově společných dětí?

Nebuďte v tomto náročném období sami bez pomoci. Nabízíme Vám psychoterapeutickou podporu. Kontaktujte Vašeho klíčového pracovníka nebo se na nás obraťte e-mailem na adresu domus@domus-cpr.cz či telefonicky na čísle 734 256 589.