FILIÁLNÍ TERAPIE

 • Toužíte hlouběji proniknout do vnitřního světa svého dítěte a tak lépe rozumět jeho pocitům a projevům chování?
 • Chcete dítěti pomoci zvládat některé psychické či emoční stavy?
 • Máte pocit, že se svým dítětem trávíte málo času?

Tak si pojďte hrát!

Prostřednictvím filiální terapie neboli tréninku rodičovských dovedností s prvky herní a filiální terapie můžete rozvíjet vztah mezi dospělým a dítětem. Neboť hra je přirozenou součástí zdravého vývoje každého člověka. Hrou dítě vyjadřuje to, co prožívá, co cítí, co ho činí šťastným, nebo naopak co mu působí bolest.

 • Má vaše dítě hračky, čtete si, stavíte z kostek či puzzle?
 • Co víc by vaše dítě mohlo chtít?

Vaše dítě si potřebuje hrát! Sdílet svůj svět se svojí maminkou, tatínkem, babičkou, pěstounkou!

Filiální terapie vás, rodiče, naučí, jak si se svým dítětem hrát. Hrát takovým způsobem, že se stanete průvodci fantazijního světa dítěte. Dáte dítěti nejen svoji plnou pozornost. Možná budete bořit mýty, naučíte se komentovat jeho hru, zapomenete na kritiku a nebudete do světa vašeho dítěte vstupovat svými dospěláckými představami. Naučíte se pro své dítě vytvořit bezpečné místo i bezpečný svět, kde si dovolí projevit své prožívání i své emoce.

Pro koho je filiální terapie vhodná?

Pro každého, kdo chce být lepším rodičem, kdo se chce něčemu novému naučit, kdo chce rozvinout svoji vnímavost vůči dítěti a jeho světu a zkvalitnit svůj vztah s ním. Je vhodný pro dítě, kterému chce rodič pomoci zvládnout jeho úzkostné stavy, traumata (např. ze ztráty blízkých), agresivitu – záchvaty vzteku, zvýšit sebevědomí, pomoci zvládnout problémy s podceňováním se, poruchami chování, enurézou či překonat potíže spojené s narozením sourozence. A taktéž pro dítě, které přichází do nové rodiny a je potřebné podpořit vztah a připoutání se dítěte.

Co je k filiální terapii zapotřebí?

 • prostory, kde se dítě i vy budete cítit příjemně
 • hračky, které má většina dětí doma, případně je lze dokoupit či získat od přátel (doporučený seznam)

Jak je filiální terapie časově náročná?

 • výše popsané dovednosti předávají rodičům naši vyškolení pracovníci během deseti dvouhodinových setkání a následně probíhá supervize vlastních zkušeností

Co Vám trénink přinese?

 • naučí vás být pro dítě jeho průvodcem
 • naučí vést dítě k zodpovědnosti za vlastní jednání
 • naučí vás, jak v dítěti umocnit pocit bezpečí a jistoty
 • umožní vám zažívat větší emoční blízkost s vaším dítětem

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 733 733 063 nebo e-mailem na domus@domus-cpr.cz.

 

MY BACKPACK

Co je My BACKPACK?

 • metoda pro rozhovor s dětmi o traumatických událostech v jejich životě
 • metoda, která nechá mluvit dítě, dává mu jeho vlastní „hlas“

Proč je důležité mluvit s dítětem o tom, co se stalo? 

Traumatický zážitek vede ke ztrátě pocitu kontroly. Je zcela nezbytné, aby dítě, které prožilo traumatický zážitek, opět získalo přiměřený pocit kontroly nad svým životem. Aby mohlo přežít a znovu rozumělo samo sobě, druhým lidem a svému okolí.

Na co může mít u dítěte prožití traumatické zkušenosti vliv?

Může vést k rozvoji poruch spánku, poruch jídelních návyků, ke ztrátě schopnosti si hrát, nadměrné zaujatosti tématy obsahujícími smrt či násilí, k regresi – ztrátě již dříve osvojených návyků (např. řeč, hygiena apod.). U starších dětí pak vede k narušené kapacitě vytvářet vztahy až k izolaci, malému zájmu učit se nové věci, k flashbackům – obtěžujícím vzpomínkám na traumatické události nebo představy, které narušují pozornost a motivaci dětí –, dále pak k nárůstu agrese, pocitům viny, psychosomatickým obtížím (např. bolesti hlavy, nechutenství, ztráta energie, změny nálad, úzkosti apod.) či trestné činnosti.

MY BACKPACK nás učí, jak mluvit s  dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny do rodiny nové. Dospělým tato metoda pomáhá pochopit, jak děti události prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

Nástroje používané v metodě MY BACKPACK:

 • workshop pro děti / workshop pro rodiče, pěstouny
 • webové stránky s počítačovou hrou, která děti vede k vyprávění jejich příběhů
 • průvodce metodou a dokumentární film používaný pro výcvik v komunikaci s dítětem
 • backpack – výbava pro dítě a práci s ním (maňásek, emoční karty, batůžek)
 • nácvik metody s profesionály a dospěláky

Cílovou skupinou jsou děti v pěstounské péči zejména ve věku od 4 do 12 let.

Celý proces začíná úvodním workshopem s dětmi i dospěláky (oddělená skupinová práce v rozsahu 45–60 minut) a pokračuje několika individuálními konzultacemi s dítětem v jeho domově. Vyškolený sociální pracovník během workshopu seznámí dítě se základním příběhem. Posléze, za pomoci interaktivního počítačového programu a sociálního pracovníka, si dítě v prostředí domova vytváří svůj vlastní příběh o traumatické události. Příběh, který je v souladu s tím, jak dítě samo sebe prožívá. Ne příběh, který by byl dítěti „vnucen“ ostatními.

Jaká má MY BACKPACK východiska?

 • narativní terapie
 • terapeutické práci s dítětem založené na mentalizaci
 • kreativní terapie

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 730 890 759 nebo e-mailem na domus@domus-cpr.cz.

 

SANDTRAY TERAPIE – TERAPIE HROU V PÍSKU

Co je SANDTRAY terapie? 

Jde o diagnosticko-terapeutickou projektivní metodu, která využívá práci s pískem a figurkami. Sandtray je velice účinným terapeutickým prostředkem pro práci s dětmi, mládeží i dospělými. Metoda práce s figurkami v písku umožňuje silné prožitky bez zbytečných slov. Vlastníma rukama vytvořený svět uvnitř pískoviště pomáhá nalézat nový náhled na situaci člověka. Klient může poznat, proč se mu některé situace opakují a jak je možné jeho reakce změnit. Dokáže vidět své možnosti a odkrýt svá přání.

Pro koho je terapie SANDTRAY určena?

Se sandtray se pracuje převážně individuální formou, ale umožňuje i skupinové formy práce. Nejčastější klientelou metody sandtray jsou děti, které prožily nějakou traumatickou událost, dále děti a dospělí, kteří mají obtíže v oblastech verbální komunikace, problémy ve vztazích atd.

S čím může SANDTRAY terapie pomoci?

 • se strachem a úzkostí
 • zlobou a agresivním chováním
 • plačtivostí
 • psychickými následky týrání
 • nočním pomočováním
 • zneužíváním
 • kousáním nehtů a případně dalšími zlozvyky
 • vyrovnáním se se ztrátou
 • rodinnými problémy
 • šikanou (jak u dětí, tak dospělých)
 • vztahovými záležitostmi (např. sourozenecké vztahy, partnerské vztahy)
 • zlepšením pozornosti a schopnosti učit se
 • zlepšením komunikace
 • sebepoznáním

SANDTRAY terapie umožňuje klientovi získat nadhled nad svou životní situací, a díky tomu učinit zásadní rozhodnutí. Jakmile se klient rozhodne pro nějakou životní změnu při práci na pískovišti, mohou se začít dít změny i v jeho skutečném životě. Emoce, poznání nových možností a klientovo rozhodnutí, jak situaci řešit, jsou skutečné, proto má sandtray terapie přímý dopad i na jeho běžný život. Vše, co se na pískovišti děje, je zcela v rukou klienta. Vyškolený terapeut jen popisuje to, co vidí, a klade otázky, které umocňují dynamiku celého procesu.

Délka jedné konzultace je 50 minut. Proces, který zde započne, pokračuje i po ukončení konzultace. Proto je z každé práce na pískovišti k dispozici fotodokumentace, která nám umožňuje kdykoli se k obrazům vrátit.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 739 455 568 nebo e-mailem na domus@domus-cpr.cz.