Pro koho je určena?

Pro děti ve věku od 7 do 14 let, které se potýkají s problémy v rodině, ve škole, potýkají se se závislostí, mají výchovné potíže nebo mají problémy s navazováním vztahů s vrstevníky.

Co nabízí?

  • možnost pravidelně se setkávat – četnost
  • společně si hrát v podnětném prostředí
  • zažívat nové mezilidské zkušenosti
  • odžívat svá trápení
  • najít si nové přátele
  • sdílet nové zážitky
  • naučit se zdravě prosazovat ve skupině vrstevníků
  • pracovat s vlastními hranicemi a respektovat hranice ostatních dětí, naučit se vyjadřovat své emoce a pracovat s nimi
  • zvládat potíže v životě i ve škole apod.

To vše v rámci skupinové dynamiky, kterou určují děti samy pod vedením terapeutů. Skupina je vedena mužsko-ženským terapeutickým párem.

Jaké nástroje používáme?

Základem naší práce je hra, ale také malování, arte techniky, prvky dramaterapie a muzikoterapie, vyprávění příběhů a sdělování svých zkušeností, sdílení a nalezení porozumění jako nosný prvek pro navazování nových přátelství.

Naším cílem je dítěti pomoci:

–          umět navazovat uspokojivé vztahy

–          dokázat zvládat potíže v běžném životě

–          samostatně fungovat

–          umět se zdravě prosazovat

–          budovat přiměřené sebevědomí a dobrý vztahem k sobě

–          umět respektovat hranice a dodržovat pravidla

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 734 256 589 nebo e-mailem na miroslavatomaskova@domus-cpr.cz.