Rodinná terapie je přístup, který usiluje o navození prospěšných změn v rodině psychologickými metodami. Terapeut pracuje vždy s celou rodinou, neschází se s jednotlivými členy rodiny.

V praxi může být v některých případech výhodné, když terapeut některé problémy nejprve řeší pouze s rodiči (partnerská témata) a jindy zase přizve i členy širší rodiny. V rodinné terapii jde o změnu celého rodinného systému, jejímž důsledkem může být případná změna u jednotlivých členů rodiny. Terapeut zde plní roli jakéhosi průvodce, který člověka nesoudí ani nekritizuje, ale poskytuje mu potřebnou podporu a vede ho k hlubšímu porozumění sobě samému.

Terapie se odehrává obvykle 1x měsíčně v časovém rozpětí od 60 do 90 minut (vše je dohodnuto na 1. setkání). Celkovou délku terapie nelze předem odhadnout, může se pohybovat od několika setkání po dlouhodobou spolupráci přesahující jeden rok.

Cítíte, že potřebujete v životě změnu?
Zdá se Vám, že se se svými starostmi točíte v kruhu?
Míváte někdy pocit, že svými problémy příliš zatěžujete své blízké?
Jste Vy (nebo Váš partner) dlouhodobě nespokojeni v partnerském vztahu?
Je váš společný život provázen neustálými konflikty a hádkami?
Máte pocit, že je váš vztah narušován žárlivostí?
Přemýšlíte o rozvodu a zvažujete, zda je tou správnou cestou? Rozvedli jste se a nevíte, co dál?
Řešíte problémy v širší rodině?
Trpíte Vy nebo člen rodiny chronickou, dlouhou dobu zatěžující a stále se vracející nemocí?

Nebuďte v tomto náročném období sami bez pomoci. Nabízíme Vám psychoterapeutickou podporu. Kontaktujte Vašeho klíčového pracovníka nebo se na nás obraťte e-mailem na adresu domus@domus-cpr.cz či telefonicky na čísle 734 256 589.