• Cítíte, že se potřebujete poradit o svých problémech a starostech s odborníkem?
  • Máte pocit, že již nejste schopni svou situaci řešit sami?
  • Potřebujete slyšet nezaujatý názor odborníka?
  • Potřebujete své problémy pojmenovat a ujasnit si, jaké řešení je pro vás to nejlepší?
  • Potřebujete se někomu svěřit?

 

Psychologické poradenství je určeno pro jednotlivce, partnerské páry nebo celé rodiny, které zažívají obtížné životní situace nebo dlouhodobou krizi.

Situace, ve kterých se na nás můžete obrátit:

Osobní problémy

• závislosti, psychosomatické potíže, strachy, úzkosti, nesoustředěnost, ztráta motivace, nespokojenost, pocity viny, vyrovnávání se se ztrátou svého blízkého aj.

Rodinné a partnerské problémy

• problémy v rodinném soužití, partnerské konflikty, sourozenecká rivalita, mezigenerační spory

Problémy Vašich dětí

• výchovné poradenství pro rodiče

• psychologická pomoc dětem v obtížné situaci (např. nízké sebevědomí, trápení se školou, vrstevníky, konflikty v rodině či rozvod rodičů, psychosomatické potíže aj.)

 

Psycholog Vám pomůže lépe porozumět Vaší situaci a poskytne Vám podporu v hledání řešení problému.

Psychologické poradenství probíhá formou rozhovoru a v případě potřeby i psychologické diagnostiky.

Sociální služby jsou poskytovány dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ZDARMA.

Kontaktujte Vašeho klíčového pracovníka nebo se na nás obraťte e-mailem na adresu domus@domus-cpr.cz či telefonicky na čísle 733 733 061.