Kognitivně behaviorální terapie je zaměřená na řešení konkrétních problémů a potíží, které klienta tíží, na dosahování specifických, předem definovaných cílů pomocí řady psychologických metod.

Kognitivně behaviorální terapie pomáhá klientovi:

 • zorientovat se přesně v daném problému
 • uvědomit si, co ho spouští, co ho ovlivňuje
 • co ho zhoršuje, nebo naopak zmírňuje
 • naučit se příznaky problému zmírňovat
 • efektivně řešit své problémy
 • konstruktivně pracovat na tom, aby nepříjemné příznaky odezněly

Terapie je logická, srozumitelná a zaměřená na aktuální problém.

Jaké jsou základní znaky kognitivně behaviorální terapie?

 • je časově omezená
 • s individuálním přístupem
 • je strukturovaná
 • je edukativní
 • vztah mezi terapeutem a pacientem je vztahem vzájemné spolupráce
 • zaměřuje se na řešení přítomných problémů
 • zaměřuje se především na faktory problém udržující
 • používané terapeutické postupy nejsou cílem samy o sobě, ale jen prostředkem k dosažení konkrétního cíle, na němž se pacient s terapeutem předem dohodli
 • zaměřuje se na konkrétní změny v životě

S čím může kognitivně behaviorální terapie pomoci?

 • úzkostné poruchy (úzkost, fobie, posttraumatická stresová porucha)
 • poruchy chování u dětí
 • ADHD
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy nálad, deprese
 • závislost na návykových látkách
 • manželské/partnerské problémy
 • OCD
 • mentální retardace
 • sexuální dysfunkce

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 733 733 061 nebo e-mailem na romanasvobodova@domus-cpr.cz.