Co je COGMED?

Jedná se komplexní pětitýdenní program, který napomáhá dětem i dospělým
s deficity pozornosti tím, že tréninkem zvyšuje kapacitu jejich pracovní paměti.

Pro koho je COGMED určen?

 • pro děti s ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou)
 • pro lidi po mozkových traumatech
 • pro manažery či obecně lidi, kteří potřebují zvýšit kapacitu pozornosti

Trénink pracovní paměti zahrnuje:

 • úvodní rozhovor
 • první sezení
 • pět týdnů tréninku s týdenními telefonickými konzultacemi trenéra
 • shrnující sezení
 • přešetření po 6 měsících
 • přístup na tréninkový web COGMEDu
 • 12 měsíční kondiční trénink

Co je pracovní paměť?

Pracovní pamětí označujeme schopnost si krátce (několik sekund) pamatovat informaci a použít ji při myšlení. Pracovní paměť souvisí se schopností koncentrace – informaci si po krátkou dobu zapamatujeme, ale vymizí, pokud jsme roztržití.

Jaké je využití pracovní paměti?

 • pamatování si čísel při počítání např. 73-7+2=?
 • pamatování si instrukce + vykonávání kroků úkolu za sebou
 • čtení a porozumění textu
 • řešení problému
 • ovládání pozornosti
 • odolávání rozptylování
 • strukturování a plánování každodenního života

Proč pracovní paměť?

Pracovní paměť je zásadní jak pro schopnost soustředění, tak pro schopnost přiměřeně odolávat rušivým podnětům z okolí a pro schopnost komplexního uvažování. Její zvýšení se přenáší i na zlepšení pozornosti a kontrolování impulzivity. Měřitelné zlepšení ve výše uvedených oblastech se objevuje u 80 % uživatelů.

Jaké jsou výhody COGMEDu?

Trénink pracovní paměti probíhá doma za použití domácího PC, a není tedy závislý na osobních setkáních s lektorem. Trenér, uživatel i jeho rodiče mají pomocí internetu o průběhu tréninku okamžitou zpětnou vazbu. Další výhodou je dosažení maximálního efektu, protože program je neustále přizpůsobován výkonu uživatele. Uživatel tak nemůže být při tréninku přetížen, nebo naopak odrazen opakovanými neúspěchy.

Trénink pracovní paměti je realizován během 25 sezení po 30‒40 minutách po dobu 5 týdnů. Poté následuje nutný odpočinek, po němž může uživatel dále trénovat po celý rok kondiční verzi programu. Každý uživatel má svého trenéra, který jeho trénink vede, sleduje výsledky, podporuje a motivuje ho.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 733 733 061nebo e-mailem na romanasvobodova@domus-cpr.cz.