Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019.

Od 1. 7. 2016 se organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., zapojila do projektu Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019. Cílem projektu je podpora vybraných druhů sociálních služeb v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018. Účelem podpory je začlenění osob z cílových skupin do společnosti a jejich uplatnění na běžném trhu práce; předcházení sociálnímu vyloučení osob z cílových skupin a zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb.

Projekt byl ukončen ke dni 31. 12. 2019.

logo-opz-barevne    Logo MPSV           Plzeňský kraj