DOMUS znamená latinsky dům – pevnou stavbu se základy, místo, kde najdu bezpečí, lásku, klid, teplo, svůj pokoj…

„Zkušenosti paní učitelky mě přivedly k práci s dětmi, které nemají žádné cíle ani náplň volného času. Uvědomila jsem si, že jedna máma někdy nestačí a že je třeba pracovat s celou rodinou. Proto jsme v roce 2009 založily sdružení, které pomáhalo rodinám s dětmi v obtížných životních situacích. Vnímala jsem, že je potřeba, aby naše spektrum služeb bylo co nejširší. Činnost jsme rozšířily o práci s náhradními rodinami, rodinami v rozvodu a také o služby pro rodiče, kteří prostě chtějí být dobrými nebo lepšími rodiči.“

Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Nabízíme služby pro rodiny s dětmi v programech SANACE RODINYNÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE a dále ODBORNÉ SLUŽBY.

KOMU jsou naše služby určeny

Spolupracujeme s rodiči, kteří chtějí něco ve své rodině změnit a z různých důvodů potřebují podporu. Spolupracujeme i s rodiči, kteří jsou nuceni něco změnit (na doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školy, dětské lékařky, soudu). Spolupracujeme s náhradními rodiči a všemi odborníky i laiky, kteří mohou a chtějí pomoci dítěti v rodině vlastní nebo náhradní.

 • rodičům s dětmi ve věku 0–18 let
 • prarodičům nebo dalším členům rodiny, kteří mají v péči dítě nebo chtějí řešit situaci rodiny, která má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte
 • náhradním rodičům
 • zájemcům o náhradní rodinnou péči
 • odborníkům, kteří se potkávají s rodinou a chtějí přispět k řešení její situace – učitelům, lékařům, sociální pracovníkům apod.

ZÁSADY organizace

 • osobní přístup založený na důvěře
 • respekt k rodině a jejím potřebám
 • mezioborová spolupráce
 • jednání primárně s ohledem na zájem a blaho dítěte
 • profesionální a objektivní přístup
 • jednání v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků

NÁŠ PŘÍSTUP

Ať si k nám najdete cestu sami, nebo vám byla spolupráce doporučena školou, lékařem či orgánem sociálně-právní ochrany dětí, či dokonce byla spolupráce nařízena soudem, pomáháme vám především hledat vlastní cesty. Snažíme se provázet vás tak, aby váš krok byl jistější a dokázali jste jít co nejdříve bez nás. S respektem, ve vzájemné spolupráci založené na důvěře.

KDE uvedené služby poskytujeme

V regionech Plzeň, Rokycansko, Klatovsko, Stodsko, Tachovsko, program Náhradní rodinná péče dále v regionech Domažlicko, Stříbrsko, Přešticko, Horšovskotýnsko, Nepomucko. Adresy jednotlivých poboček a kontakty na pracovníky naleznete zde.

KOLIK za službu zaplatí její uživatel

Sociální služby poskytujeme zdarma. Odborné služby jsou zpoplatněny dle dohody (klienti NRP mohou tyto služby využít zdarma v rozsahu uvedeném v Dohodě o výkonu pěstounské péče).

V  programu SANACE RODINY poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jsme registrovanou sociální službou, uvedenou v registru poskytovatelů sociálních služeb.

V programu NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE poskytujeme služby podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Proto, abychom mohli pomáhat v systému péče o ohrožené děti, stali jsme se pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

KDO JE POVĚŘENÁ OSOBA?

Péči o ohrožené děti vykonává stát, a to pomocí Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a také neziskových či církevních organizací, které mají krajským úřadem udělené pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Toto pověření může být v různém rozsahu. DOMUS – Centrum pro rodinu má pověření k výkonu SPOD v nejširším rozsahu.

Věříme, že rodina je nejlepší sociální síť.

Věříme, že má smysl vychovávat děti v rodinách a učit jejich rodiče být dobrými dospělými rodiči, kteří si uvědomují potřeby svých dětí a dokážou je v co nejvyšší možné míře zajistit. A pokud to nedokážou sami, pak jim pomáháme hledat zdroje, které by mohly tyto potřeby saturovat či suplovat. A pokud se jim to nedaří, pak jim pomáháme řešit jejich sitauci, zatímco o jejich děti pěčuje stát. Pomáháme jim, aby neztratili motivaci a byli s dětmi v kontaktu, aby neztratili kompetence, které měli, a aby získali nové, které jim umožní vzít si děti opět do své péče. To je naše služba SANACE RODINY

Věříme, že když je dítě v náhradní rodině, potřebuje rodina i dítě velkou podporu, protože vychovávat svoje děti není totéž jako vychovávat svěřené cizí dítě nebo vychovávat vnouče či dítě v příbuzenském vztahu. Podporujeme celý systém lidí kolem dítěte, aby respektoval jeho minulost, aby respektoval a přijal jeho osobnost a jeho zranění a aby mu dokázal zajistit stálost a kontinuitu vztahů a životní perspektivu. Věříme, že každé dítě by mělo vědět, kým je, kdo jsou jeho rodiče a proč o něj nemohou pečovat – každé dítě má právo a potřebu znát svůj příběh, své kořeny. To je naše služba NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Věříme, že většina rodičů chce být dobrými rodiči a že jsou rodiče, kteří nevědí, jak na to. A jsou rodiče, kteří chtějí být dobrými rodiči, i když už nemohou být partnery. A děti někdy mají taková specifika, že je třeba si nechat poradit. To je naše služba ODBORNÉ SLUŽBY