Bc. Kristýna Kovářová

Průvodkyně dětské skupiny
Tel. 734 232 082 | kristynakovarova@domus-cpr.cz

Kristýna Kovářová vystudovala bakalářský obor ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Své znalosti doplnila kurzem chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky a kurzem péče o dítě v dětských skupinách. Během studia se začala věnovat hlídání dětí předškolního věku. Tato práce ji zaujala natolik, že se rozhodla věnovat dětem i po ukončení studia. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od září 2020.