Sára Halušková

Průvodkyně dětské skupiny
Tel.: 734 232 082 | e-mail: sarahaluskova@domus-cpr.cz

Sára Halušková vystudovala Střední pedagogickou a Střední zdravotnickou školu Svaté Anežky České v Odrách, obor Sociální činnost. Při studií absolvovala praxi na prvním stupni základní školy. V rámci studií se věnovala dobrovolnické činnosti v domově pro seniory a doučování dětí. Po dokončení studia pracovala jako terénní pedagogický pracovník v neziskové organizaci v Hradci Králové. Absolvovala kurz Vedení rozhovoru s dětmi, workshopy na téma poznej Feuersteinovu metodu, Podpora manželství a rodiny. I do budoucna hodlá rozvíjet své vzdělání v předškolní pedagogice. Práce s předškolními dětmi je často nedoceněná i přesto, že je to ta nejdůležitější pedagogika, proto je pro ni hodnotná a smysluplná.