Zachránit dítě, to vždycky stojí ještě za jeden další pokus.“

Zd. Matějček – Po dobrém, nebo po zlém?

Co se děje, když se žena a muž rozhodnou mít dítě?

Připravují se na jeho příchod. Upravují byt, chystají výbavičku a mluví o tom, co je čeká. Kladou si mnoho nových otázek – jaký vliv bude mít nový člen rodiny na jejich život? Jsou na to připraveni? Zvládnou všechno, co je čeká? Z čeho mají strach? Tento proces trvá přibližně 9 měsíců.  Příprava na přijetí nové reality je postupná, má své fáze, příjemnější i náročnější období.

Myslíme si, že tento biologický proces lze aplikovat na proces náhradního rodičovství. V obou případech je řeč o rodičovství. Jen to náhradní má několik specifik a z toho důvodu vyžaduje i specifickou přípravu.

Co je jiné? Náhradní rodič má možnost volit pohlaví dítěte i jeho zdravotní stav. A tak, uvažujeme-li o náhradním rodičovství, nabízí se otázka:

„Chceme mít konkrétní dítě nebo chceme být rodičem pro jakékoli dítě?“

Nebo také jinak:

„Převažují moje potřeby mít dítě nebo toužím naplňovat potřeby konkrétního dítěte?“

Z úst jednoho odborníka, který se věnoval otázkám náhradních rodičů, zazněl vhodný příměr.

S náhradním rodičovstvím je to jako s plavbou na lodi po moři. Posádka – to je rodina a loď je její domov. Plout po moři jen tak, nikam nevede. Vaše plavba potřebuje mít směr – cíl a tím je přístav. Cíle dosáhnete jen s dobrým kompasem. A víte, co je tím kompasem?

Láska…

Jakým způsobem pracujeme

Našim hlavním cílem je podpořit náhradní rodinnou péči. Ve své práci se zaměřujeme na stávající pěstounské rodiny, ale snažíme se vytvořit i novou základnu vhodných pěstounů. Svými aktivitami chceme přispět k propagaci náhradní rodinné péče. Našim úkolem je v maximální možné míře přispět ke snížení umísťování dětí mimo rodinu.

Věříme, že slova Dr. Rev. Son Mjong Nuna jsou pravdivá:

„Rodina je školou lásky.“

Nabízíme Vám:

 • Náš čas i prostor k tomu, abychom spolu mluvili o Vaší představě, motivaci i touze.
 • Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi procesu, kterým budete jako žadatelé o pěstounskou péči procházet.
 • Můžeme Vám zprostředkovat jednání s příslušnými úřady a institucemi – doprovodíme Vás k nim.
 • Zajistíme Vám konzultaci s psychologem, pedagogem, sociálním pracovníkem.
 • Budeme spolu plánovat čas, ve kterém do Vaší rodiny vstoupí její nový člen.
 • Můžete využívat našich stávajících klubů i jejich aktivit.
 • Zajistíme pro Vás odborné přednášky, které Vám pomohou lépe se orientovat v nově vzniklých situacích.
 • Na všechno nové nebudete sami.

Jaké otázky si můžeme klást při rozhodování o přijetí dítěte?

 • Náš partnerský vztah – zvládneme to, jsme opravdu připraveni?
 • Co naše děti a náš vztah k nim?
 • Jak budou reagovat příbuzní, naši přátelé?
 • Jsme schopni přinášet oběti i pro toto dítě?
 • Dokážeme dítě přijmout s jeho biologickými rodiči, s jeho životním příběhem a identitou?
 • Máme dost fyzických i psychických sil k tomu, abychom toto dítě dovedli do dospělosti?
 • Zvládneme tento druh výchovy?
 • Bude v tom s námi někdo, komu se budeme moci svěřit, a podpoří nás?
 • Jak to zvládneme finančně?
 • Co my a náš život – naše kariéra?

Věřte tomu, že Vás napadne mnoho dalších myšlenek, které Vás budou zaměstnávat. Naším přáním je, abyste na to nebyli sami.

Rádi si na Vás a Váš příběh uděláme čas. Budeme se snažit Vám pomoci nejen v těch praktických krocích, ale budeme s Vámi i ve Vašich úvahách, přáních i nejistotách.

Před každou cestou je dobré zvážit její nákladnost a obout si vhodnou obuv, aby nás první výmol, kámen či brázda nezastavily…

Jsme tady pro Vás:

tel.: 733 733 061 nebo 377 331 956

nebo na email: domus@domus-cpr.cz