„Co to znamená ochočit?“ zeptal se Malý princ.„Je to něco, na co se moc zapomíná,“ odpověděla liška. „Znamená to vytvořit pouta…“ „Vytvořit pouta?“

„Ovšem,“ řekla liška. „Ty jsi pro mne jen malým chlapcem podobným statisícům malých chlapců.Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě…“ „Začínám chápat,“ řekl Malý princ.

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ


1. Podpora

 • svépomocných aktivit (místních klubů – Plzeň, Klatovy)
  • prostor ke scházení
  • facilitaci
  • zajištění odborníků k přednáškám
  • materiál pro výtvarné, sportovní a další aktivit
  • dramatickou dílnu (hry zaměřené na rozvoj sociálních rolí, posílení komunikačních dovednost, hra zaměřená na konflikt vnějšího a vnitřního prostředí)
 • konzultační dny (Plzeň, Klatovy)

2. Doprovázení

 • sociálně terapeutická práce v přirozeném prostředí rodiny

3. Zprostředkování kontaktu s rodinou dítěte

 • neutrální prostředí
 • odborníka pro mediaci
 • sociálně terapeutického pracovníka

4. Výjezdy, výlety, pobyty

 • integrace do běžného sociálního prostředí
 • sebezkušenost a vzdělávací charakter