Mimořádné opatření

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM VIRU COVID-19 A SOUVISEJÍCÍMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY ČR

 

Vážení klienti, zájemci o službu, spolupracovníci,

vzhledem k současné situaci týkající se šíření koronaviru a souvisejícími nařízeními vlády ČR jsme nuceni přistoupit k následujícím opatřením.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy vláda ČR vydala usnesení č. 239, kterým s platností od 18. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu nařídila dočasně uzavřít sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Ambulance, které probíhají ve středu na pobočkách ve Stodě, Klatovech, Rokycanech a Tachově v době od 13 do 16 hodin a v pondělí a ve středu na pobočce v Plzni od 9 do 12:30 a od 13 do 17 hodin jsou po dobu platnosti usnesení uzavřeny.

V případě nutnosti zajistit v nezbytné míře ochranu života a zdraví se na nás obracejte v rámci vám známých vzdálených kontaktů (telefon 725 905 990, e-mail sonafilipova@domus-cpr.cz).

______________________________________________________________________________________________________________

Náhradní rodinná péče

Vzhledem k dalším opatřením vlády ČR, jakými jsou např. omezení volného pohybu osob a doporučení osobám starším 70 let neopouštět domov, budou služby náhradní rodinné péče poskytovány nekontaktně – prostřednictvím telefonu, e-mailu či programu Skype. Ambulantní hodiny na všech pobočkách jsou do odvolání zrušeny.

Kontakt:

Mgr. Pavla Kučerová, sociální pracovnice, tel.: 734 310 259, e-mail: pavlakucerova@domus-cpr.cz, Skype: Pavla Kučerová DOMUS

______________________________________________________________________________________________________________

Poskytování činnosti související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v rámci pověřené osoby

Vzhledem k dalšímu vývoji situace v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR a vydávanými opatřením vlády ČR, jakými jsou např. omezení volného pohybu osob, budou činnosti související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí poskytovány nekontaktně – prostřednictvím telefonu, e-mailu, programu WhatsApp či Skype.

Kontakty:

Mgr. Soňa Filipová, sociální pracovnice, tel., WhatsApp: 725 905 990
e-mail: sonafilipova@domus-cpr.cz, Skype: Soňa Filipová DOMUS

Mgr. Miroslava Tomášková, terapeutka, tel.: 734 256 589,
e-mail: miroslavatomaskova@domus-cpr.cz, Skype: Miroslava Tomášková DOMUS

Mgr. Kateřina Jíšová, psycholožka, terapeutka, tel.: 733 733 062
e-mail: katerinajisova@domus-cpr.cz, Skype: Kateřina Jíšová DOMUS

Mgr. Marcela Klepáčková, speciální pedagožka, tel.: 734 754 049
e-mail: marcelaklepackova@domus-cpr.cz, Skype: Marcela Klepáčková DOMUS

Mgr. Marie Svobodová, etopedka, tel.: 602 165 943, e-mail: mariesvobodova@domus-cpr.cz