Letošní konferenci DOMUS zakončilo poslání všem rodinám

100 let české rodiny. Tak zněl podtitul letošního, osmého ročníku odborné konference organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. Nejen svým tématem, ale také místem konání se konference vztahovala k jubilejnímu výročí vzniku Československé republiky. Uskutečnila se ve dnech 16. – 17. dubna 2018 v prestižních prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze. Účastníci měli možnost nahlédnout do historických souvislostí vývoje rodiny, právních vztahů a dozvěděli se řadu zajímavých informací nejen z oblasti sociální práce.

Na konci konference všichni účastníci dohromady poslali českým rodinám přání do dalších 100 let jejich existence: Přejeme rodinám, aby byly šťastné a měly mnoho dětí, aby měly stabilitu a optimismus, aby byly soudržné, podporované a respektované, aby byly reálné, tedy aby žily, nesobecké, harmonické, radostné, proaktivní, tolerantní, svobodné a samostatné.

Za záštitu, již konferenci 100 let české rodiny poskytli, děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy a Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Zároveň posíláme velké díky všem, kteří se na organizaci akce podíleli.

dav   dav

 dav   dav