POZVÁNKA NA VIII. ročník tradiční odborné konference Aktuální otázky rodinné politiky a praxe, tentokrát s podtitulem

100 let české rodiny

 

TERMÍN: 16.–17. 4. 2018

MÍSTO: Velká zasedací síň Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2

Konference, kterou pořádá z. s. DOMUS – Centrum pro rodinu jako akreditovaná vzdělávací instituce, je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře. Konference probíhá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí, dále s Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, s odborníky Slezské univerzity Katovice, Katolické univerzity Ružomberok, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a dalšími odborníky.

TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Historie české rodiny, dědické řízení, dítě v NOZ
  • Vzdělávací systém
  • Ekonomika rodiny – dávkové systémy
  • Sexuologie, adiktologie
  • Sociální učení, sociální pedagogika
  • Volnočasové aktivity a další

K účasti na konferenci jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.

Záštitu nad konferencí převzali primátorka hlavního města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, M.A., MBA, a hejtman Plzeňského kraje Bc. Josef Bernard.

Bližší údaje budou postupně doplňovány.

Pozvánka na konferenci

Program konference – Změna programu vyhrazena.

Přihlašovací formulář

Záštita hejtmana Plzeňského kraje – Bc. Josef Bernard