Konference VIII. 2018

POZVÁNKA NA VIII. ročník tradiční odborné konference Aktuální otázky rodinné politiky a praxe, tentokrát s podtitulem

100 let české rodiny

 

TERMÍN: 16.–17. 4. 2018

MÍSTO: Velká zasedací síň Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2

Konference, kterou pořádá z. s. DOMUS – Centrum pro rodinu, jako akreditovaná vzdělávací instituce, ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajského úřadu Středočeského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí, dále s Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, s odborníky Slezské univerzity Katovice, Katolické univerzity Ružomberok, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a dalšímu odborníky, je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře.

TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Funkce rodiny – ekonomická
  • Funkce rodiny – biologická
  • Funkce rodiny – výchovná
  • Funkce rodiny – vzdělávací
  • Historie a právo rodiny
  • Zkušenosti ze zahraničí

K účasti na konferenci jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.

Bližší údaje budou postupně doplňovány.

Pozvánka na konferenci 2018