V programu SANACE RODINY poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

V programu NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE poskytujeme služby podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.