Domus znamená latinsky dům nebo rodinu. A to je přesně to, co děti nejvíce potřebují – mámu, tátu a místo, kde se cítí v bezpečí. Ne každé dítě však má to štěstí na fungující domov. A právě proto je tu občanské sdružení Domus – Centrum pro rodinu.

Organizace nabízí podporu ve vztahu rodič – dítě, nácvik rodičovských kompetencí, sociálně-právní poradenství, podporu členů rodiny při rozvodovém řízení atd.

Sociálně aktivizační činnost pro rodiny s dětmi je služba, jež je podpořena individuálním projektem Plzeňského kraje. Pomoc a podpora je poskytována ve vybraných regionech Plzeňského kraje. Sociální pracovníci jsou každé pondělí a středu od 9 do 12 hodin k zastižení na svých pobočkách v Plzni, Rokycanech, Nýřanech, Klatovech, Kralovicích a ve Stodě.

A jaké situace pomáhají řešit pracovníci občanského sdružení Domus?
Mladé a nezkušené rodiče podporujeme v péči o miminko, s výživou a hospodařením. U předškolních dětí pomáháme se zajištěním školky, s vhodnou organizací dne i volnočasových aktivit, ale také s předškolní přípravou. U dětí, které prožívají dospívání, se zabýváme především komunikací, ale i režimem dne, který bude přijatelný pro všechny. Podílíme se na vytváření rodinných pravidel, ale také podporujeme rodiče v jednání se školou, úřady i lékaři či policií.

Domus – Centrum pro rodinu může kontaktovat kdokoli a kdykoli. Situací, se kterými naši pracovníci rodinám pomáhají, je velké množství. Důležité je, že přijít k nám a poradit se s námi může každý, rodiče, prarodiče, ale i dospívající. Pracujeme se složitými a krizovými situacemi v životě rodiny, proto nás může oslovit i dětský lékař, paní učitelka, vychovatelka ve školní družině nebo mateřské školce, výchovní poradci na školách a další odborníci.

Pro naši práci využíváme odborných znalostí psychologa včetně diagnostiky, právníka či etopeda (speciální pedagog, zabývající se nápravou mravních poruch, pozn. red.). Je pro nás důležitá spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi, které mohou naše služby doplnit a dokážou pomoci jiným způsobem.

Více informací o organizaci naleznete na www.domus-cpr.cz, kde jsou uvedena i telefonní čísla na vedoucí jednotlivých poboček. Pokud nemáte přístup k internetu a máte pocit, že organizace by vám mohla pomoci, kontaktujte nás na čísle 733 733 061 nebo na adrese Domus – Centrum pro rodinu, Černická 9, Plzeň.

Radka Musilová
Domus – Centrum pro rodinu