Domus znamená latinsky dům či rodinu – milující rodiče a bezpečné útočiště, tedy to, co děti nejvíce potřebují. Domníváme se však, že „jen“ mít rád nestačí (vždyť kolik násilí může být pácháno na dětech ve jménu lásky a dobrých úmyslů) – důležité je také respektovat dítě a znát vhodné prostředky, jak na ně působit, zvládat náročné situace a budovat dobré vztahy s dětmi.  Občanské sdružení Domus – Centrum pro rodinu proto připravilo projekt Cesta k dobrému rodičovství, jehož cílem je zapojit rodiče do diskuze o výchově a zlepšit jejich rodičovské kompetence.

Být rodičem je velmi zodpovědná a náročná role.  Všichni máme zkušenost s tím, jak se chovali rodiče k nám, když jsme byli malí, a také máme předsevzetí, jak se ke svým dětem určitě chovat nechceme. Dříve či později však nastanou okamžiky, kdy si uvědomíme, že se chováme přesně jako naši rodiče, či naopak přecházíme k druhému extrému (např. nám rodiče všechno zakazovali, tak my svým dětem vše dovolíme). Občas pak nabýváme pocitu, že si se svými dětmi vlastně nevíme rady.

Nejsme si jistí, co se vlastně od nás jako rodičů očekává, jakou míru volnosti chceme svým dětem dát, jak s nimi máme vybudovat dobrý vztah s otevřenou komunikací… Nevíme si rady, jak zařídit, aby naše dítě respektovalo pravidla a hranice, které jsme stanovili. Máme strach ze ztráty autority, a tak někdy volíme stále tvrdší tresty, které přesto nevedou ke kýženému efektu. Přestože všichni chceme být dobrými rodiči a vychovat ze svých dětí slušné a samostatné lidi, často nevíme, jakými prostředky toho dosáhnout.

K tomu, abychom se dokázali chovat jinak, se potřebujeme zbavit některých svých vlastních zajetých vzorců, které si v sobě neseme. Pokud není náš vztah s dětmi takový, jaký bychom si přáli mít, bývá užitečné hledat, co my jako rodiče můžeme ve svém přístupu k dětem změnit, jak jinak reagovat. Děti velmi citlivě vnímají, jak s nimi rodiče jednají – změna v chování rodiče tak velmi ovlivní to, jak se bude chovat dítě. Dobrá zpráva tedy je, že my jako rodiče můžeme vztah se svým dítětem ovlivnit zcela zásadně!

V rámci projektu Cesta k dobrému rodičovství se 13. června 2012 v MC Plzeňské panenky od 16:30 hod. uskuteční beseda s názvem Dobrý rodič, jejímž cílem je seznámit rodiče s principy demokratické výchovy a zároveň jim nabídnout prostor pro sdílení rodičovských radostí a starostí. Mezi hlavní témata, o kterých zde budeme hovořit, patří: hranice ve výchově, (ne)zodpovědnost dětí, vzdor a poslušnost, komunikace (jak mluvit, aby nás děti poslouchaly), emoce (zvládání vlastních negativních emocí, přijímání emocí druhých lidí, empatie), odměny a tresty, předcházení problémům a konfliktům.

Od září se pak budeme pravidelně každých čtrnáct dní setkávat v uzavřených podpůrných skupinách, kde budou mít rodiče možnost otevřít aktuální problémy a situace, se kterými si doma nevědí rady. Atmosféra setkávání je přátelská a důvěrná.

Domus – centrum pro rodinu nabízí v rámci tohoto projektu také možnost individuálního poradenství. Všechny tyto služby jsou poskytovány rodičům zdarma. Více informací naleznete na www.domus-cpr.cz nebo na telefonním čísle 737 369 130.

Mgr. Eva Mikešová
Domus – Centrum pro rodinu