V programu SANACE RODINY poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Informační materiály:

Etický kodex sociálních pracovníků ČR

Veřejný závazek

Klika – Všeobecné smluvní podmínky

Rozsah služeb

Letáky:

Sanace rodiny