V programu NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE poskytujeme služby podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.