V programu NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE poskytujeme služby podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Informační materiály:

Etický kodex sociálních pracovníků ČR

Letáky:

Stali jste se pěstouny či poručníky…

Náhradní rodinná péče