Jak se hledají pěstouni v Klatovech

I v novém roce Hledáme pěstouny spolu s Nadací ČEZ a J&T

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se uskutečnilo setkání se zájemci o pěstounskou péči. Tentokrát jsme se zaměřili na Klatovy. Na zájemce čekala usměvavá zkušená paní pěstounka, odborný sociální pracovník i drobné občerstvení. O akci se mohli zájemci dozvědět z letáčků, které jsme distribuovali do škol, veřejných institucí, lékařům, ale i na běžná místa, jako je pekařství, drogerie apod. Setkání, jehož cílem bylo informovaně odpovídat na dotazy o pěstounské péči se zúčastnily 4 zájemkyně o náhradní rodičovství. Atmosféra tak byla velmi komorní a návštěvnice besedy, i tentokrát to byly samé ženy, se mohly bavit více otevřeně. Rovněž tato beseda potvrdila, že zájemci se dotazují především na povinnost vzdělávat se a na kontakt dítěte s rodiči. Většinou přicházejí s obavami, ptají se na možnosti, jak kontakty eliminovat.

„Všichni v okolí mě strašili, že k nám budou chodit bezdomovci a že jim budeme muset dítě kdykoli dát, ale tady jsem se dozvěděla, že je to jinak,“ řekla paní Jana, která chce zažádat o zařazení do evidence uchazečů vhodných stát se pěstouny.

I když to nejsou davy, které by se o náhradní rodinnou péči zajímaly, vnímáme jako pozitivní, že zájemci přicházejí.