Proč darovat?

Odpověď je jednoduchá. Protože je to dobré.
Je dobré se rozdělit.
Je dobré měnit věci k lepšímu.
Je dobré pomoci, když vnímáme potřeby druhých.

Není to nic složitého. Chce to je chtít. S ostatním Vám můžeme pomoci.

Pomůžeme Vám najít správného adresáta Vaší pomoci. Umíme aktivně využít každý dar.

Finanční dar

V dnešní době jsme neustále konfrontováni s očekáváním.
Stát očekává, že zaplatíme daně a splníme si svoje povinnosti.
Lidé očekávají, že přispějeme k lepšímu prostředí okolo nás.
Očekáváme, že za svoji práci dostaneme adekvátní odměnu.
Očekáváme, že nás naši nejbližší podpoří.

Je celkem pochopitelné, že často přijde i zklamání.

Při obdarování je to celé jinak.

Obdarovaný nečeká, že něco dostane. Ale o to větší je jeho radost. Dárce nečeká, že bude mít ze svého daru zisk. Ale o to větší je pocit uspokojení, když vidí, že jeho dar potěšil či pomohl.

Můžete jednorázově nebo opakovaně podpořit konkrétní projekt, konkrétní dítě a jeho rodinu.

S každým, kdo projeví zájem stát se dárcem, se rádi setkáme. Považujeme za samozřejmé, dárce informovat. A budeme respektovat přání dárce zůstat v anonymitě.

Pokud Vám vyhovuje rychlá a přímá podpora, můžete darovat jakoukoliv sumu ihned na účet číslo: 43 – 51 93 30 02 47/0100 a přes náš formulář (odkaz na formulář) zaregistrovat údaje pro potvrzení o daru.