Nechceme hodnotit, kdo dal jak velký dar. Ani množství peněz není největší hodnotou. Ze zkušenosti víme, že pomoci může i malá věc nebo malá služba. Pokud souhlasíte s naším veřejným závazkem a hodnotami, které naše organizace představuje, můžete náš projekt podpořit i jinak než penězi.

Každá organizace potřebuje na zabezpečení svého chodu mnoho praktických věcí. Materiální podpora je vítaná.

V některých oblastech jsme odkázáni na služby jiných. Můžete nám pomoci poskytnutím službou zdarma anebo se slevou.

Děkujeme za velké dary, které mohou pomoci malým.

Děkujeme za malé dary, které mohu podpořit velké věci.

Děkujeme za Vaši podporu.