Každý rok se můžete sami rozhodnout, komu věnujete své dvě procenta z daní.

Využíváte tuto možnost?

Můžete si sami určit, kdo potřebuje pomoc. Současná situace ve světové ekonomice se dotýká nás všech. Některé lidi ovšem zasáhne více. Jednou z nejzranitelnějších skupin se stávají děti, které jsou závislé na rodičích.

Víme, že dítě

  • Potřebuje svoji rodinu
  • Potřebuje mít vztah
  • Potřebuje pozornost
  • Potřebuje lásku
  • A potřebuje se cítit ve svém domově jako v domově

Pokud jste se rozhodli věnovat vaše 2 procenta z daně z příjmu organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu věříme, že je to dobrá investice současným dětem a zároveň investujete do své budoucnosti.

Jak postupovat

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst dary věnované organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona o daních z příjmů.)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Viz § 20, odst. 8 Zákona o daních z příjmů.)

Toto jsou údaje o příjemci:

DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s.
Černická 617/7, 301 00  Plzeň
IČO: 22 84 22 50
Číslo účtu: 43-5193300247/0100
Právní forma: zapsaný spolek

Každý rok se můžete sami rozhodnout, komu věnujete své dvě procenta z daní.

Využíváte tuto možnost?

Můžete si sami určit, kdo potřebuje pomoc. Současná situace ve světové ekonomice se dotýká nás všech. Některé lidi ovšem zasáhne více. Jednou z nejzranitelnějších skupin se stávají děti, které jsou závislé na rodičích.

Víme, že dítě

· Potřebuje svoji rodinu

· Potřebuje mít vztah

· Potřebuje pozornost

· Potřebuje lásku

· A potřebuje se cítit ve svém domově jako v domově

Pokud jste se rozhodli věnovat vaše 2 procenta z daně z příjmu organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu věříme, že je to dobrá investice současným dětem a zároveň investujete do své budoucnosti.

Jak postupovat: Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst dary věnované organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona o daních z příjmů.)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Viz § 20, odst. 8 Zákona o daních z příjmů.)

Toto jsou údaje o příjemci:

DOMUS – Centrum pro rodinu

Sídlo: Sokolovská 16, 323 00 Plzeň

Korespondenční adresa: Hřímalého 4, 301 00 Plzeň – Jižní předměstí

IČO: 22 84 22 50

Právní forma: občanské sdružení