Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie, kdy se terapeut setkává s klientem samostatně, tedy klient je vlastně sám v páru s terapeutem. Terapeut se v této formě terapie věnuje všem psychickým procesům klienta. Zkoumá jeho vnitřní prožívání, zjišťuje příčiny klientovo potíží, zprostředkovává mu jejich porozumění a možnou změnu, a to vše v bezpečném vztahovém prostoru mezi klientem a terapeutem. Důvěrný vztah klientovi umožní lepší sebeuvědomění, tedy lepší kontakt sám se sebou a svým prožíváním a dovolí mu svobodněji prožívat a vyjadřovat svůj životní potenciál. Může to být první pozitivní, a tím korektivní vztahová zkušenost pro klienta. Tuto formu terapie lze použít i v případě prožívaných ztrát k vyrovnání se s nimi. Zde je terapeut průvodcem klientovo truchlení a podporuje jej na cestě k postupnému odpoutání se a uzdravení.

  • Čelíte tíživé životní situaci?
  • Cítíte, že potřebujete v životě změnu?
  • Zdá se Vám, že se se svými starostmi točíte v kruhu?
  • Míváte někdy pocit, že svými problémy příliš zatěžujete své blízké?
  • Trpíte chronickou, dlouhou dobu zatěžující a stále se vracející nemocí?
  • Chcete do hloubky pochopit příčinu Vašich potíží?
  • Zajímáte se o seberozvoj?

Nebuďte v tomto náročném období sami bez pomoci. Nabízíme Vám psychoterapeutickou podporu. Kontaktujte Vašeho klíčového pracovníka nebo se na nás obraťte e-mailem na adresu domus@domus-cpr.cz či telefonicky na čísle 734 256 589.