Nezisková organizace DOMUS – Centrum pro rodinu se sídlem v Plzni realizuje od 1. 1. 2015 do 30. 3. 2016 projekt nazvaný Hlasy dětí – a co s tím uděláme? s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o právech dětí. Projekt ….

Tiskovou zprávu k projektu naleznete v sekci Ke stažení Tiskové zprávylogo hlasy a věta co s tím

 Diskutujte, sledujte stránky s námi

 FBWWW. HLASYDETI.CZ

Výstřižek LETÁK PRÁVA DĚTÍ NA KŘÍŽ

ANIMOVANÉ FILMY O PRÁVECH DĚTÍ

ODBORNÁ DISKUSE, JAK JSME NA TOM S PRÁVY DĚTÍ

červenec 2015

Jirka začíná svůj příběh pětkou …… Je Jirka hloupý grázl? ….. Proč se za něj táta stydí? … vytváříme animované filmy spolu s dětmi … příběh Jirky, Evičky a dalších se dozvíte v září

je jirkaJirka je grázlzase pětka

Než jsme mohli začít tvořit – stála před námi veřejná zakázka – níže se dočtete podmínky a kdo se stal vítězným uchazečem

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

O výběru nejvhodnější nabídky rozhodl zadavatel dne 23. 4. 2015

Dokumentace ke stažení na odkazu http://uloz.to/x4trzPX8/nabidka-klucivespolek-pdf, heslo:domus

Smlouva uzavřená s vítězným uchazečem

zadání 2. vyhlášení veřejné zakázky 

DOMUS – Centrum pro rodinu vyhlašuje podruhé veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon“), a v souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 5 téhož na „Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice“ Požadavky na zpracování nabídky a další potřebné informace jsou obsaženy v uvedené zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást výzvy. Nabídka musí být doručena doporučeně poštou nebo osobně nejpozději do 14.30 hodin dne 23. dubna 2015 na doručovací adresu: Černická 9, Plzeň. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou vyřazeny. Osobně lze doručit nabídku pouze ve dnech 21. dubna 2015 od 9.00 do 13:00 a 23. dubna od 12:00 do 14:30.

zadání 2. vyhlášení veřejné zakázky ke stažení zde

Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Romana Svobodová, ředitelka

E-mail: romanasvobodova@domus-cpr.cz

Telefon:  +420 733 733 061

Kontaktní osoba pro osobní převzetí nabídky: Ing. Michaela Mrázková

E-mail: michaelamrazkova@domus-cpr.cz

Kontaktní osoba pro dotazy k obsahu Výzvy: Mgr. Ivana Mičínová

E-mail: ivana.micinova@domus-cpr.cz

Dne 10. 4. 2015 ve 14.00 uplynula lhůta pro podání nabídky ve vyhlášeném a řádně zveřejněném výběrovém řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:  „Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice“ konané v rámci projektu „Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“ reg. číslo MGS/B3/2014.

Zadavatel konstatuje, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena v písemné ani elektronické podobě žádná nabídka. Tímto se výběrové řízení ruší. V Plzni dne 10. 4. 2015

 

zadání 1. vyhlášení veřejné zakázky 

DOMUS – Centrum pro rodinu vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon“), a v souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 5 téhož na „Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice“ Požadavky na zpracování nabídky a další potřebné informace jsou obsaženy v uvedené zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást výzvy. Nabídka musí být doručena doporučeně poštou nebo osobně nejpozději do 14.00 hodin dne 10. dubna 2015 na doručovací adresu: Černická 9, Plzeň. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou vyřazeny. Osobně lze doručit nabídku pouze ve dnech 8. dubna 2015 od 9.00 do 13:00 a 10. dubna od 12:00 do 14:00.

Dokumentace k zakázce:

VZMR DOMUS

Příloha č.6 ZD Popis projektu

Příloha č. 5 ZD – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 ZD – Krycí list nabídky

Příloha č.3- Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 2 ZD – Harmonogram realizace předmětu plnění VZ

Příloha č.1 ZD- Smlouva o výrobě animovaných filmů (12.3.2015)

Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Romana Svobodová, ředitelka

E-mail: romanasvobodova@domus-cpr.cz

Telefon:  +420 733 733 061

Kontaktní osoba pro osobní převzetí nabídky: Ing. Michaela Mrázková

E-mail: michaelamrazkova@domus-cpr.cz

Kontaktní osoba pro dotazy k obsahu Výzvy: Mgr. Ivana Mičínová

E-mail: ivana.micinova@domus-cpr.cz