Dětská skupina Domusáček se věnuje péči, výchově a vzdělávání dětí ve věku od 2 do 6 let. Malá skupina, ve které je vždy maximálně 12 dětí ve třídě, nám umožňuje věnovat dětem dostatek času, a zohlednit tak jejich individuální potřeby pro jejich svobodný rozvoj.

Domusáček je ale také malý námořník, se kterým děti poplují vstříc poznání, přátelství, novým zážitkům. Dostanou šanci rozvíjet se ve zdravém a bezpečném prostředí s důrazem na vlídnost, individuální přístup a vzájemný respekt.

Bližší informace: www.domusacek.cz 

Kontakt: Michaela Chaloupecká, průvodkyně dětské skupiny, tel. 734 232 082, e-mail domusacek@domus-cpr.cz

 

Projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, a to v rámci podpory vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost. Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015416.