DESATERO kroků, jež mohou pomoci nám i dětem lépe zvládnout aktuální situaci

 

1. Režim, stereotyp

 • Sestavte si režim dne, který budete pravidelně dodržovat (čas spánku, vstávání, čas k jídlu, pitný režim, ohraničení doby – kdy pracujete, dítě se učí a volného času)
 • Je vhodné umístit jej na viditelné místo, pro děti možno barevně označit, strukturovat
 • Pravidelnost snižuje napětí a zmatek

2. Pravidla

 • Zaveďte doma pravidla vzájemného soužití pro všechny členy, pokud je ještě nemáte
 • Učte sebe i své děti pravidla, řád či rituály dodržovat, usnadňují nám orientovat se v denních záležitostech, a to nejen v době, kdy jsme vystavováni zvýšené stresové zátěži

3. Motivace

 • Každý dobrý skutek by měl být po zásluze odměněn
 • Zkuste sami pomáhat potřebným, můžete se věnovat dobrovolnictví (dle svých možností)
 • Pozitivní zpětná vazba – zaměřte se na to, co se povedlo, platí pravidlo, že ve výchově posilujeme zpravidla to, čemu věnujeme větší pozornost, odměňte i sami sebe (maličkostí, prožitkem, uznáním)
 • Dopřejte sobě i dětem také prostor pro vlastní sebehodnocení
 • Je důležité mít se nač těšit

4. Plánování, organizace

 • Používejte grafické záznamy (diář, kalendář, seznam na viditelném místě), zabráníte tím zapomínání či případnému neúspěchu, je vhodné odebrat např. to, co již bylo splněno, pak je vidět, že postupujete tím správným způsobem
 • Stanovte si vlastní cíle – krátkodobé i dlouhodobější vize (kam chci dojít?)
 • Dětem s cíli pomozte, u nich volte spíše krátkodobější a dosažitelnější (na konci týdne)
 • Navzájem si pomáhejte
 • Střídejte vyváženě činnosti – pasivní X aktivní, řízené X spontánní, statické X pohybové, aby nedocházelo k jednostranné zátěži, k přetěžování

5. Volný čas

 • Věnujte dostatek prostoru také volnému času, jak u sebe tak i u dětí
 • Plánujte si společné aktivity (hraní společenských, stolních her, cvičení, tanec, zpěv, procházky, výlety, společná příprava pokrmů, domácí kadeřnictví, masáže atd.)

6. Duševní hygiena, životospráva

 • Dbejte o vlastní zdraví a zdraví své rodiny, dodržujte rozumná opatření
 • Zaměřte se na pestrou, vyváženou stravu, vitamínové doplňky a dostatek spánku a pohybu na čerstvém vzduchu
 • Cvičte nejen svým tělem, ale věnujte se i cvičení mozku (křížovky, luštěnky, rébusy, společné učení s dětmi, cvičení paměti a pozornosti atd.)
 • Pracujte na pozitivním myšlení, svou pozornost zaměřujte na přítomnost

7. Sociální distance

 • Dodržujte izolaci ruku v ruce s bezpečnými kontakty – k pravidelným kontaktům s přáteli, rodinou, okolím využívejte telefon, sociální sítě, různé aplikace, dopisy
 • Komunikujte s okolním světem, neuzavírejte se

8. Seberealizace

 • Rozvíjejte vlastní tvorbu a kreativitu u sebe i u dětí
 • Vymezte si čas sami pro sebe, zkuste najít a věnovat se něčemu, nač nebyl dříve čas
 • Dopřejte si, co je vám příjemné, co vás baví, čas vyplňte humorem, relaxací, sněním

9. Učení se novému

 • Pracujte na svém rozvoji, učte se tomu, co je vám dostupné (jazyky, umění, zájmové činnosti)
 • Vzdělávejte se např. formou on-line kurzů, čtěte knihy (e-knihy), využívejte aktuálně dostupné možnosti různých aplikací atd.

10. Kdy vyhledat odbornou pomoc?

 • Pokud se vám nedaří a máte pocit, že už to opravdu vůbec nezvládáte
 • Vaše špatná nálada se nemění (trvá déle než 14 dní v kuse), cítíte se mizerně a tyto negativní pocity se vám opakovaně stále vracejí a brání vám pracovat, věnovat se rodině, svým zálibám
 • Nějakou dobu již neprožíváte radost, a to ani z věcí, které vám dříve radost dělaly
 • Nemáte s kým hovořit o svých problémech, pocitech a stavech, trpíte úzkostí, nejistotou a nemáte to s kým sdílet, chybí vám zpětná vazba
 • Pokud máte pocit, že přestože se snažíte, stále to není ono, a vám uniká odpověď na otázku Proč?